Justisminister Grete Faremo møtte pressen klokken 09.40 i dag i forbindelse med PST-sjefens avgang.

— Janne Kristiansen fratrer sin stilling med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen er at det er konstatert mulige taushetsbrudd gjennom offentliggjøring av gradert informasjon. Jeg har tatt hennes ønske til etterretning og akseptert hennes fratreden, som altså skjer med øyeblikkelig virkning, sa Faremo.

PST-sjef Janne Kristiansen røpet høyt gradert informasjon i Stortinget onsdag. Under høringen gikk PST-sjefen langt i å røpe at den norske militære etterretningstjenesten opererer i Pakistan.

— Denne type informasjon er alltid høyt gradert, sier Faremo i en knapp kommentar til NRK.

— PST er en organisasjon som har en svært viktig oppgave, og som er avhengig av tillit. Nå har PST-sjef Janne Kristiansen valgt å fratre sin stilling, og det aksepterer jeg, sier statsråden.

Om saken er pinlig for Norge, vil hun ikke gå inn på.

— En svært alvorlig ting

Faremo fikk spørsmål om hva hun legger i «mulige taushetsbrudd».

— Den endelige konklusjonen var ikke riktig å formulere tydeligere i går kveld. Og så har jeg presentert at det ikke er konstatert et lovbrudd. Det tilligger det andre myndigheter, påtalemyndigheten, å vurdere.

- Ville du bedt henne gå hvis hun ikke hadde gjort det selv?

— Et mulig taushetsbrudd er i seg selv en svært alvorlig ting. Nå valgte hun selv å fratre, så en slik problemstilling vil jeg ikke spekulere i. Jeg tok initiativ raskt til å få vurdert de uttalelser som falt. Vi hadde kommunikasjon utover kvelden.

Samtaler utover kvelden

- Forstod hun rekkevidden av det hun hadde sagt?

— Jeg har ikke grunnlag for å spekulere i hvilke tanker hun hadde.

- Hva sa hun til deg etter høringen?

— Vi hadde samtaler om dette utover kvelden, og hun har selv trukket konklusjonen. Vi snakket ikke om disse forholdene i høringssalen.

Faremo fikk også spørsmål om det er naturlig å iverksette etterforskning.

— Det tilligger det påtalemyndigheten å vurdere.

- Mulig taushetsbrudd

Også statsministeren konstaterer at Kristiansen kanskje har brutt sin taushetsplikt som PST-sjef.

— Politiets sikkerhetstjeneste er en sentral aktør i arbeidet med å skape trygghet for befolkningen, og tjenesten er avhengig av bred tillit for å lykkes. I denne saken er det konstatert et mulig taushetsbrudd ved at gradert informasjon er offentliggjort, sier Stoltenberg til NTB.

Riksadvokaten skal sammen med Spesialenheten for politisaker i løpet av torsdag avgjøre om det skal innledes etterforskning mot Kristiansen.

AVGANG: Grete Faremo kommenterte torsdag morgen PST-sjef Janne Kristiansens avgang.
HÅVARD BJELLAND