Grunnen er at Staff ikke er medlem av foreningen.

– Mer enn 90 prosent av landets advokater er medlem av Advokatforeningen. Tor Erling Staff er ikke medlem. Så hvis han har satt seg ut over advokatetiske regler, er det ikke en sak for foreningen, men eventuelt for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, det offentlig organ for tilsyn med advokater i Norge, eller den offentlige Disiplinærnemnden. Bare medlemmer kan klages inn for våre disiplinærutvalg, sier Advokatforeningens leder Anders Ryssdal til NTB.

Oslo-ordfører Fabian stang vil anmelde Staff

På generelt grunnlag sier han imidlertid at advokater bør være varsomme med å uttale seg om detaljene i en hver straffesak de er involvert i så lenge etterforskningen pågår, herunder også å bagatellisere eventuelle straffbare handlinger.

Hva synes du om Staffs uttalelser? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.