OLAV GARVIK

Kommunalministeren varsler et krafttak for å få fart i den obligatoriske norskundervisningen for innvandrere. Særlig viktig mener hun det er at islamske religiøse ledere setter seg på skolebenken.

— Norskkunnskapene er jevnt over alarmerende dårlige. Det finnes selvsagt imamer som behersker språket vårt utmerket, men de fleste foretrekker å snakke med meg på engelsk, sier statsråden til BT.

Det skal nå utarbeides et eget undervisningsopplegg for imamer, i forbindelse med at Stortinget har vedtatt obligatorisk norskopplæring på 300 timer for innvandrere med oppholdstillatelse. Den nye loven trer i kraft 1. september 2005.

Lettkledde kvinner

Erna Solberg presiserer at også forstandere må få skikkelig norskopplæring, for det er forstanderne som leder menighetene. Det er de som skal sørge for at norske lover og regler blir etterlevd.

— Imamene er «bare» forkynnere, sier hun.

Solberg gir følgende begrunnelse for hvorfor det er viktig for de religiøse lederne å lære seg norsk:

— Dette er i grunnen et elementært krav, for vi vet at religiøse ledere betyr noe helt spesielt for mennesker som tror. Derfor kan det få uante konsekvenser når åndelige veiledere ikke har skikkelig innsikt i hvordan det norske samfunnet fungerer, og det får de ikke når de ikke behersker språket. Er det da rart at de innbiller seg at alle lettkledde norske kvinner er horer? spør hun.

På linje med Ap

Kommunalministeren er glad for at også Arbeiderpartiet ønsker å øke presset for å få imamene til å lære seg språket i det landet de arbeider i. Ap ønsker en lov som krever at utenlandske forkynnere lærer norsk før de får arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

— Jeg er enig med Arbeiderpartiet i intensjonene, sier hun.

«Politisk korrekt»

— Er det ikke lovlig sent i 2004 å komme med et lovpålagt krav om norskundervisning?

— Jo, absolutt, men det er skjedd et linjeskifte og en modningsprosess. Det har ikke vært politisk korrekt tidligere å kreve dette. I så måte vil jeg minne om at Bergens Tidende på lederplass ga Jan Petersen en skikkelig skrape da han på Høyres landsmøte i 1996 tok til orde for den ordningen som nå er vedtatt av et enstemmig Storting!