• Den norske kirke kan ikke leve med to uforenlige syn på homofili, mener biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther, etter Lærenemndas utredning, som ble lagt frem fredag.

— Jeg kan ikke se hvordan to uforenlige syn kan være retningsgivende for lære, ordninger og liturgi. En lærenemnd som er delt nøyaktig på midten, gir ikke grunnlag for å endre en inntil nå sammenhengende kirkelig praksis, hevder Hagesæther, som selv sitter i Den norske kirkes Lærenemnd.

Som ventet delte Lærenemndas 20 medlemmer seg på midten i synet på hvordan Den norske kirkes skal forholde seg til homofili. 10 medlemmer sier ja til at Den norske kirke bør anerkjenne homofilt samliv, mens de 10 andre mener at Kirken må holde fast på dagens syn, der man altså sier nei til å anerkjenne at homofile kan leve sammen i parforhold.

Kirkemøtet i 2007

Dagens kirkepraksis er også at samlevende homofile ikke kan være prester, kateketer eller diakoner i Statskirken, og at Kirken ikke vil velsigne homofile som inngår partnerskap.

Lærenemndas innstilling skal nå ut til høring og debatt, og planen er at homofilisaken kommer opp i sin fulle bredde på Kirkemøtet i november 2007. Først da blir det klart om Kirken vil skifte syn i homofilisaken, og om de to synspunktene kan leve side om side som likestilte teologiske standpunkt.

Nestekjærlighet og respekt

De som vil endre Kirkene homofilisyn legger størst vekt på Bibelens utsagn og holdninger om evangeliet om Jesus. De mener at Jesus som forbilde og eksempel forplikter Kirken til å møte alle mennesker med nestekjærlighet og respekt, slik at deres verdighet bekreftes. Den andre grupperingen av Lærenemnda legger derimot størst vekst på bibeltekstene som omtaler homoseksuelle handlinger. Bibelen baserer seg på at Gud har skapt mennesket som mann og kvinne, som har ansvar for å føre slekten videre.

Lærenemnda er også uenige om hvor enkelt det vil være å leve med to syn på homofilispørsmålet i Kirken. Et flertall mener dette blir vanskelig, men ikke umulig.

Lite glad

Biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther sier imidlertid at han er lite glad for at halvparten av Lærenemndas medlemmer argumenterer for at Bibelen åpner for homofilt samliv. Men samtidig har man nå fått to sammenhengende argumentrekker. Det gir den enkelte i Kirken mulighet til selv å vurdere skriftbruken og skriftforståelsen til å trekke egne konklusjoner.

— Det er grunn til å tro at vi nå får en krevende diskusjon i Kirken. Den verken kan eller skal vi unngå, sier biskopen, og legger til at han vil være tydelig i sin konklusjon om at Bibelen ikke kan brukes som argument for å godkjenne homofilt samliv.

Hagesæther mener at Bibelen konsekvent sier nei til homofilt samliv. Han mener også at også for Jesus er ekteskapet den eneste gudvillete ordning for seksuelt samliv.