Av EIRIK VIGSNES

Arendal

Pettersen bad retten om å dømme Kristiansen til en langvarig fengselsstraff for overgrepene og barnedrapene i Baneheia og voldtekt mot en liten jente i Kristiansand.

— Kristiansen bør få en langvarig fengselsstraff for de alvorlige forhold han er funnet skyldig i. Men ikke nødvendigvis lovens strengeste straff, sa forsvarer Tore H. Pettersen i sin straffeutmålingsprosedyre i Agder lagmannsrett i går.

Han mente at retten må ta i betraktning flere formildende omstendigheter, deriblant Kristiansens vanskelige barndom og oppvekst, med mobbing , og adferdsproblemer som følge av en MBD-diagnose.

Ikke bevis

Pettersen mente det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at Baneheiadrapene var overlagte og målbevisst utførte drap. Han viste til psykiaternes konklusjon om at Kristiansen kunne handle impulsivt, uten å tenke på konsekvensene av sine handlinger.

Pettersen avvviste i går at det var grunnlag for å idømme forvaring, og begrunnet det med at Kristiansen ikke tidligere er domfelt.

— Lovens kriterier for å ilegge forvaring er at den tiltalte tidligere er domfelt for alvorlige kriminelle handlinger. Dette er ikke tilfelle for Kristiansen, som følgelig må anses som førstegangsforbryter, sa Pettersen i Arendal tinghus i dag.

Ifølge Pettersen er det ikke grunnlag for å si at en tidsbestemt fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot Kristiansen.