Waage er regiondirektør i Kriminalomsorgen Vest, og var med på å starte seksualforbryterbehandling i norske fengsler.

— Selv de verste serieforbryterne kan hjelpes. Vi regner ikke med at et seksualovergrepsmønster kan bli helbredet, så pasienten eller den domfelte må hele tiden jobbe med sin egen seksualitet for å utvikle den i en mer akseptert retning, sier Waage.

Fredag morgen ble den siktede 55-åringen pågrepet med et ladd våpen.

Leif Waage mener det rent objektiv er fare for at den «Lommemannen»-siktede 55-åringen har selvmordstanker. Han synes derfor det er helt naturlig at 55-åringen, som sitter i varetektsavdelingen ved Ila Fengsel, har tilsyn opptil fire ganger i timen.

– Det strenge tilsynet forteller meg at man er redd for at denne personen skulle kunne ta sitt eget liv. Han har opplevd et stort fall i sosial status. Det er også helt klart at han har skadet sin familie og sine venner betydelig. Hvis han tar innover seg dette, så er det å få selvmordstanker og impulser veldig nærliggende, sier Waage, som også er psykolog og leder av Europarådets ekspertkomité for behandling av seksualforbrytere.