Fredag ettermiddag kom nyheten om Sp-leder Liv Signe Navarsete åpner for ekstraordinært landsmøte etter at det den siste tiden har vært uttrykt misnøye med henne som leder.

Anders Todal Jenssen tror Sp-lederen hadde vunnet konfrontasjonen om hun hadde valgt å ta den internt i partiet.

— Men jeg ser jo at et ekstraordinært landsmøte kan være en løsning for henne med tanke på slitasjen den siste tiden. Nå har det jo vist seg at det er en opposisjon i partiet som velger å ta konfrontasjonen i det offentlige i stedet for internt, ved å lekke dokumenteter, sier han.

Valgt annen strategi

Jensses sier samtidig at det ikke er utelukket at hun kan bli sittende som leder.

— Å åpne for ekstraordinært landsmøte kan være noe hun gjør for å komme på banen og virke imøtekommende. Nå kommer jo diskusjonen om hvor stekt partiet ønsker et slikt landsmøte, og de kan jo konkludere med at det ikke er nødvendig.

Vedtektene til Sp sier at «ekstraordinært landsmøte kan innkalles når sentralstyret eller landsstyret anser det påkrevet».Jenssen mener Sp-lederen kunne ha valgt en annen strategi.

— Det hun kunne ha gjort var å vente til det ordinære landsmøte til neste år. Ved å være åpen for ekstraordinært landsmøte kan det være hun bidrar til å fremskynde sin egen avgang.

- Mange er engstelige

Professor Frank Aarebrot mener det var svært klokt av Liv Signe Navarsete å åpne for ekstraordinært landsmøte.

— Hun gjør partiet en stor tjeneste. Mange av partiets kjernevelgere er engstelige for tiden, på grunn av den nye regjeringen og at Sylvi Listhaug sitter i Landbruksdepartementet. De forventer et Senterparti som kraftfullt forsvarer sine interesser, ikke driver med intern diskusjon av personer, sier Aarebrot.

KLOKT: Frank AArebrot mener det var klokt av Sp-lederen å åpne for ekstraordinært landsmøte.

Han mener partiet nå kan begynne å utnytte det at distriktsnæringene føler seg truet av den nye regjeringen.— Så langt har de overhodet ikke greid å utnytte den usikkerheten på grunn av den interne striden. Derfor er det veldig klokt at Navarsete nå gjør dette, sier Aarebrot.

— Nå kan Senterpartiet bruke anledningen til å fremme sin politikk og kjefte på Solberg og Listhaug, sier han.

- Åpen for diskusjon

Han er ikke sikker på at hun vi gå av som leder på et ekstraordinært landsmøte, selv om han ser det som sannsynlig.

— Hun vil få greie på hva som er stemningen internt i valgkomiteen, og så signalisere hvor hun står, sier Aarebrot.

Det viktigste er likevel at hun har åpnet for diskusjon i partiets egne, lukkede rom, sier Aarebrot.

Interessen for å diskutere henne blir mindre for andre. Det gjør at de kan legge hele saken bak seg, sier Aarebrot