• Kan selger bevise at en mekler var uaktsom ved ikke å annonsere en eiendom til salgs, kan det gi grunnlag for erstatning. Men det er ingen opplagt sak.

Det sier 1. amanuensis i jus, Bjarte Askeland, ved Universitetet i Bergen.

Askeland uttaler seg generelt, og mener det er to sentrale faktorer som avgjør om det er mulig å nå frem med et søksmål i slike saker:

— For det første så må man kunne bevise uaktsomhet. Meklere er underlagt et profesjonsansvar. Det innebærer en streng aktsomhetsplikt til å oppnå høyest mulig pris. Når mekler fraviker lov og praksis om at tvangssalg skal annonseres, så må det begrunnes godt. Hvis ikke så kan det være en saksbehandlingsfeil som kan være uaktsom. Det kan etter omstendighetene gi grunnlag for erstatning, sier han.

— For det andre så må man dokumentere at en eventuell uaktsomhet resulterte i et dokumenterbart økonomisk tap, sier han.

— Hvilken betydning har det dersom en selger legger problemer i veien for meklers arbeid?

— Det kan trolig gjøre aktsomhetsvurderingen mer kompleks, og kan være negativt for selger.

— Dersom et tvangssalg isteden ender i et forlik - hvordan kan det påvirke vurderingen?

— Et rettsforlik kan få negativ betydning. idet rettsforliket innebærer en frivillig inngått avtale fra selgers side. Her har selger selv hatt mulighet til å ivareta sine interesser gjennom en fremforhandling av avtalen, og dette kan få konsekvenser for hvorvidt han kan velte det påståtte tapet sitt over på mekler.

fakta/engen 6 på tvangssalg

  • Da Engen 6 ble lagt ut for tvangssalg, skulle den etter loven annonseres for å få best mulig pris. Det droppet Web Meglerhuset. Isteden tilbød de gården, som ligger svært sentralt et steinkast fra Ole Bulls plass, til mangemillionæren Carl Fredrik Seim for 2,2 millioner kroner.
  • Web avviser at det var galt ikke å annonsere, og viser til at de ikke greide å få til visning på grunn av en vanskelig eier. To jusprofessorer kjenner ikke til at vansker med å få til visning er grunn god nok til å droppe kravet om annonsering.
  • En takstmann som besiktiget gården nylig anslår verdien til minst 3,1 millioner, muligens mer. To meklere og en eiendomsutvikler mener den er verd minst fire millioner, kanskje mer. Web mener at 2,2 millioner var en riktig pris i mars i fjor.