• Bergen bør forvente cirka 100 færre bostedsløse, sier Evelyn Dyb ved Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk).

Det er Byggforsk som gjennomfører den nye kartleggingen, som et ledd i en nasjonal strategi mot bostedsløshet som ble vedtatt i fjor.

Alle instanser som er i berøring med bostedsløse bes om å fylle ut et tre siders skjema for hver slik person. Fulle navn brukes ikke, men man registrerer fødselsdato og initialer. Ved undersøkelsen i 2003 var det 75 instanser i Bergen som meldte tilbake.

Siden mange bostedsløse kan være i kontakt med flere instanser må skjemaene sammenholdes før man anslår hva som er et realistisk tall. I 2003 kom det frem at det i Bergen var minst 685 og maksimalt 742 bostedsløse, med 713 som det endelige anslaget.

Nå regner altså Evelyn Dyb med at man vil finne en nedgang som svarer til antall nye boliger som er etablert for denne målgruppen. Sikker kan man imidlertid ikke være før resultatene foreligger utpå nyåret.

— Det er jo slik at når det etableres nye tilbud, så dukker det gjerne opp nye behov også, sier Dyb.

— Hva lå bak den massive nedgangen i Oslo fra 1996 til 2003, da tallet på bostedsløse ble halvert?

— De gjorde en kraftinnsats. Oslo hadde veldig stor bruk av hospits. I 2003 kom de ned på et mer «normalt» nivå, på linje med Stockholm, Göteborg, Trondheim og Bergen.