— Hvis noen av sakene blir funnet å være konvensjonsbrudd, kan det potensielt ødelegge voldsofrenes anledning til å reise erstatningskrav, hevder advokat Frode Elgesem.

Overfor domstolen fremholdt han både at en som søker erstatning selv bør måtte bevise sin uskyld, og at en sivil domstol må få lov å ta stilling til en sak som har endt med frifinnelse, så lenge den i domspremissene ikke prøver å rokke ved det strafferettslige skyldsspørsmålet.

Hans kollega, advokat Henning Harborg, dro til og med frem OJ Simpson-saken fra USA for å vise hvor god en slik rettspraksis er, noe som helt tydelig overrasket domstolens president Jean-Pierre Costa.

— Kunne altså en liknende situasjon oppstått i det norske rettsvesenet? spurte Costa.

— Ja, kom det kontant fra Harborg.