Engh forklarte på en pressekonferanse tirsdag hvorfor Breivik kan unngå fengselsstraff dersom de sakkyndiges konklusjon blir endelig.

— Når en person er psykotisk når han begår en straffbar handling, kan han ikke dømmes til fengselsstraff. Han kan heller ikke dømmes til det vi kaller forvaring. Vedkommende har da en så alvorlig psykisk lidelse at det ikke er forsvarlig å idømme ham fengselsstraff, sa Engh.

Prinsippet om at en utilregnelig person ikke kan straffeforfølges, har vært rettsprinsipp i Norge siden middelalderen. Utilregnelige lovbrytere som har begått alvorlig kriminalitet og som man vurderer som farlige, kan dømmes til tvunget psykisk helsevern.

— Det vil si at de dømmes til tvunget opphold i psykiatrien, om nødvendig for resten av livet. Bakgrunnen for dette er at vi som samfunn har behov for å beskytte oss mot utilregnelige personer. Dersom den endelige konklusjonen blir at Anders Behring Breivik er utilregnelig, vil vi be retten avsi en dom om tvunget psykisk helsevern, sa Engh. (©NTB)