TRON STRANDOslo

15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept med kniv. Men Politiets Overvåkingstjeneste (POT) slår fast at nynazistene også disponerer skytevåpen. Men enda mer dramatisk er det at nazimiljøet er i stand til å bruke sprengstoff, og at POT mener det er sannsynlig at nazistene disponerer sprengstoff.

Hard kjerne — også i Bergen Den harde, nynazistiske kjernen i Norge består av 150 personer. Nynazistene har tilhold i Sør-Norge. POT opplyser at Oslo, Østlandet, Sørlandet og Vestlandet er steder hvor nazistene er sær-lig aktive.

— På Vestlandet er miljøet i Bergen sentralt. Det er et kjent miljø i Bergen, opplyser POT.

POT regner med tre hovedgrupper i nazimiljøet:

*Boot Boys

*Blood & Honour (Blod & ære)

*Vigrid

De 150 personene i nynazistmiljøet utgjør «et bastant miljø», ifølge POT. I tillegg kommer til-hengere og personer som henger rundt i miljøet – såkalte «hangaroundere», opplyser POT.

Nynazistene veksler mellom ulike miljøer, og de flytter mye på seg.

— De bor litt her og litt der.

Derfor kan nynazistene en periode være mange i Bergen, for så i neste omgang flytte seg til Kristiansand eller til Oslo.

Aktive i utlandet Men nynazistene reiser ikke bare rundt i Sør-Norge. Overvåkingssjef Per Sefland sier til Bergens Tidende at «det er en betydelig reisevirksomhet til nabolandene».

Sefland sier Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia er land norske nynazister jevnlig be-søker.

Overvåkingssjef Per Sefland sier at POT de siste to til tre årene har prioritert en kartlegging av de nynazistiske miljøene meget høyt.

— Det har vært viktig for POT, og vi mener å ha bra oversikt over miljøet.

Han sier at nynazistmiljøet i Norge er lite i forhold til en del andre land, at mange av de voldeli-ge episodene er dårlig planlagt og delvis av spontan karakter. Men Sefland understreker at «det er et potensial for voldelige anfall».

Misfornøyd med norske nazister

Han mener det norske miljøet er lett påvirkelig, og at krefter med gjennomslag lett kan påvirke norske nynazister til å sette i verk voldelige aksjoner.

— Vi er særdeles oppmerksomme på signaler fra utlandet, sier Sefland til BT.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch opplyser at politiet - før nazimarsjen i Askim til ære for Rudolf Hess i fjor - fikk opplysninger om at nazimiljøet i Storbritannia og Sverige var misfornøyd med aktivitetsnivået til de norske nynazistene.

NØYE KONTROLLERT: Politiet tok sine forholdsregler før fengslingsmøtet i Oslo forhørsrett mandag formiddag. (FOTO: SCANPIX)