– Mongstad-området, med store utslipp av CO2 fra både raffineriet, og fra Statoils planlagte kraftvarmeverk, blir knutepunktet for en av de mest lovende CO2-verdikjedene i Norge. Med ytterligere et gasskraftverk blir volumet større, og økonomien sterkere, sier Holm i en pressemelding.

Han sier også det er positivt at kraften skal brukes offshore, fordi den erstatter forurensende turbiner på plattformer. Dermed reduseres både CO2 og NOx-utslipp.

– Ren strømproduksjon for det norske kraftmarkedet basert på gass er ulønnsomt. Man trenger en merverdi, og med lokalisering særlig på Mongstad vil BKK kunne tjene penger på CO2— leveranser til for eksempel Gullfaksfeltet, hevder Holm.