Mest sannsynlig vil temperaturen på jorda øke mellom 1,8 og 4 grader innen 2100, sier IPCC i sin nye hovedrapport. Men klimapanelet utelukker ikke temperaturøkninger på opp til 6,4 grader, ifølge det endelige sammendraget av rapporten, som ble vedtatt natt til fredag.

Hvor stor temperaturøkningen blir vil avhenge av om verden klarer å begrense utslippene av CO2 og andre klimagasser. Men selv om CO2-konsentrasjonene stabiliseres, er det allerede satt i gang en prosess som betyr at oppvarmingen vil fortsette i flere hundre år, heter det.

Både Norge og EU har satt som mål å unngå oppvarming over 2 grader. Alt over det karakteriseres som farlig, og kan ha store skadevirkninger.

– Menneskeskapt

Rapporten slår som ventet fast, «med mer enn 90 prosent sikkerhet», at den globale oppvarmingen de siste tiårene er menneskeskapt, det vil si et resultat av forbrenning av kull, gass og olje.

Havnivået ventes å stige mellom 18 og 59 centimeter. Stigningen er større enn i tidligere utkast, fordi klimapanelet har tatt hensyn til uventet rask smelting av isbreer og polaris.

Klimapanelet mener også at tropiske stormer og orkaner vil øke i intensitet som følge av klimaendringene. Sammenhengen mellom menneskeskapte klimaendringer og orkanintensitet har til nå vært et omdiskutert tema.

JO YONG-HAK