— Kjøpet av F-35 kampfly er vårt aller høyest prioriterte prosjekt og det er veldig viktig for oss. Kampflyene svekker ikke forsvarsstyrken. De styrker den, sier hun med henvising til Bergens Tidendes artikler om kampflykjøpet og at Forsvaret må egenfinansiere mellom 40 og 46 milliarder kroner over egne budsjetter.

Det har hittil ført til 100 investeringsprosjekter, til en verdi av 15 milliarder kroner, er utsatt, redusert eller skrinlagt.

— Selvfølgelig må andre prosjekter skyves på, når vi prioriterer kampflyene. Men jeg har et utrolig viktig poeng: 70 prosent av Forsvarets investeringsbudsjett vil gå til andre ting enn kampfly. Det er investeringer i alle forsvarsgrener, og det vil gå til alt fra utstyr til kapasiteter, bygg og anlegg. Vår satsing på Forsvaret er i det hele tatt veldig god, sier Strøm-Erichsen.

— Det er ikke et forsvar i hele Europa som kan skilte med noe tilsvarende, sier hun.

Forsvarsministeren legger til at det ikke er grunn til uro over kostnadene for kampflyene og muligheten for å holde seg innenfor kostnadsrammen:

— Hver gang vi tar en gjennomgang, ser regnestykkene bedre og bedre ut - ikke dårligere.