– Da norsk politi foreslo videoovervåking i deler av Oslo sentrum i 1998, sa man at det skulle bli så effektivt, at mye av kriminaliteten ville forsvinne. Det har ikke skjedd, sier forsker Heidi Mork Lomell.

Lomell, som jobber ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo, står bak doktoravhandlingen, «Det selektive overblikk: En studie av videoovervåkingspraksis».

Hun advarer mot å tro at problemer blir borte når man monterer overvåkingskameraer.

– Det er liten grunn til å tro at videoovervåking på offentlig sted i seg selv reduserer kriminalitet. I stedet blir det flere kontroller, sier hun til forskning.no

Avhandlingen viser også at jo mer aktivt overvåkingsutstyret brukes, desto lavere blir terskelen for hvilke hendelser man rykker ut til.

– Man trenger politi og vektere for å gå ut for å undersøke det de ser. Den praksis jeg har studert krever ikke bare operatører, men også en stor innsatsstyrke, sier hun.

I og rundt Oslo Sentralstasjon finnes det ifølge Lomell rundt 500 overvåkingskameraer.