Bhatti var tydelig fornøyd og gratulerte sin forsvarer, advokat John Christian Elden, etter avgjørelsen i Høyesterett fredag morgen. Nå får 31-åringen en ny runde i lagmannsretten, med ny jury.

Også riksadvokat Tor-Aksel Busch var tilfreds med Høyesteretts beslutning. Han sier avgjørelsen forhindrer at mange straffesaker måtte behandles på nytt, men at den samtidig gir en utfordring til politikerne om å finne nye løsninger.

– Etter mitt syn sier dommen at det er et politisk spørsmål om vi skal ha jury, og ikke et spørsmål for domstolen, sier Busch.

Bt.no har tidligere skrevet om alle de norske førstelagmennene som oppfordret Justisdepartementet til å sette i gang arbeidet med å erstatte juryordningen med meddomsrett allerede nå.

**Les også:

Vil vente på Høyesterett**

SCANPIX