Ingen behøver å tro at enden er nær, selv om det har vært mange jordskjelv og vulkanutbrudd i en periode.

— Det er det ingen grunn til å mene, sier seismolog ved Norsar, Tormod Kværna, til Vårt Land.

Han innrømmer at det har vært forholdsvis mange jordskjelv de siste månedene, men er ikke bekymret.

— Det er nok bare en tilfeldig opphopning, mener han.

I snitt er det rundt 18 jordskjelv med styrke over sju hvert år. I 2008 var det 12, i 2009 17 og hittil i år er antallet oppe i 24.