• En klarere slakt av sine forgjengere har jeg aldri hørt fra Stortingets talerstol, sier Høyres Bent Høie. Han mener helseminister Gahr Støre (Ap) undergraver arbeidet til helseminister Strøm-Erichsen (Ap). Det handler om rus.

I juni la Anne-Grete Strøm-Erichsen frem en stortingsmelding om ruspolitikk: «Se meg», het den. Det var noe av det siste hun gjorde som helseminister. Meldingen er blitt kraftig kritisert, ikke minst av rusmisbrukerne selv. Nåværende helseminisiter Jonas Gahr Støre innrømmer svakheter ved meldingen.

— Vi trenger enda mer kunnskap, sa han i Stortinget onsdag, fem måneder etter regjeringens melding ble lagt frem.

-Slakt

Høyres leder i helse og sosialkomiteen på Stortinget brukte storsleggen i onsdagens spørretime. Bent Høie mente den nye statsråden slakter meldingen hans forgjenger har lagt frem. Fordi Støre sier han trenger mer tid og mer kunnskap om deler av ruspolitikken. Han sa at rusomrorg er et vanskelig felt, det er behov for kunnskap og det handler ofte om sammensatte lidelser.

Men han ville ikke trekke tilbake stortingsmeldingen, som Høie antydet han burde.

— Nei, det vil være uærbødelig overfor Stortinget, sa Støre.

Stortingresident Dag Terje Andersen sa fra sin plass at uttrykket slakt ikke er et spesielt godt egnet i en debatt i Stortingssalen.

- Ingen kommentar

BT møtte nåværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortinget etter spørretimen. Hun sa hun ikke lenger uttaler seg om helsepolitiske spørsmål.

Nå ligger meldingen i Stortinget, og jeg forholder meg til at den skal behandles der, sier hun.

Etter det BT forstår, er stridens tema konflikten mellom korttvarig, poliklinisk behandlingn, og mer langvarig sykehusbehandling innefor spesialishelsetjensten. Opposisjonen mener meldingen fra Strøm-Erichsen ikke er omfattende nok når det gjelder det siste, men legger for stor vekt på det første.

Meldingen skal behandles i Stortinget i februar neste år.