Høie jobber på Borge sykehjem i Fredrikstad. Nesten alle andre leger i Norge med spesialistutdanningen velger en langt bedre betalt jobb på sykehus. Men Høie trives i arbeidet, som han mener er faglig spennende.

— På sykehjem får du brukt seg som doktor både på det faglige og menneskelige plan, og er aldri i beit for interessante oppdrag. Det er litt andre kjøreregler enn på et sykehus, man er mer omsorgsperson, sier Høie.

Men han legger ikke skjul på at det også finnes ulemper ved jobben.

— Alle vet at for eksempel kirurgi har høyere status enn geriatri, men det er ikke noe problem for meg personlig. Men lønn er en kampsak. Som spesialist på sykehjem ligger jeg på samme lønnstrinn som en nyutdannet lege. Nivået burde ha ligget på det samme som for geriaterne som jobber som overleger på sykehus. Lønnen er et signal om hvor mye samfunnet verdsetter det du gjør, mener Høie.

Han har en kollega som også er geriater, men som jobber i halv stilling som kommuneoverlege.

— Jobben som kommuneoverlege ligger åtte-ti lønnstrinn over jobben hans på sykehjem.

Det største problemet mener han likevel er mangelen på et faglig miljø.

— Få leger velger å jobbe på sykehjem. Det å ha så liten tilgang på et miljø og kolleger er en klar ulempe, både for meg i min jobb og for geriatrien som fagfelt, mener Høie.

At ikke flere spesialister - og leger i det hele tatt - velger å jobbe på sykehjem, mener han er problematisk.

— Det er viktig med kontinuitet i arbeidet på et sykehjem, mange pasienter bør følges fra dag til dag. Når de fleste sykehjem bare har tilsynsleger, og det blir en stikk-innom type praksis, blir det ikke kontinuitet i behandlingen. Det fører til flere unødvendige sykehusinnleggelser, sier Høie.