Karen R. Tjernshaugen

En fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå avdekker store forskjeller i levealder mellom forskjellige yrkesgrupper. Menn som har jobbet som prester, universitetsansatte, arkitekter, lektorer og leger lever i snitt til de er mellom 80 og 81 år. Dette er ti år lenger enn sjømenn, bønder, kokker, renholdere og drosjesjåfører.

Jobb gir livet mening

Holger Ursin (70) har ifølge statistikken gode utsikter for å leve lenge. Han er pensjonert professor i biologi og medisin, men fremdeles aktiv forsker ved Senter for stress, søvn og helse. Ursin følger selv en enkel oppskrift for å holde seg sprek i pensjonisttilværelsen.

— Jeg gjør akkurat det samme som jeg gjorde før jeg ble pensjonist. Går på jobb hver dag. Jeg vet ikke om noe som er morsommere enn det, sier han.

Ursin mener det er skummelt å bytte ut jobben med mindre meningsfylte aktiviteter som rosestell eller frimerkesamling fra den dagen du blir pensjonert.

— Når du mister jobben, kan du komme til å miste mye av meningen med livet og med eksistensen. Å sette seg ned for å nyte livet på en altan i Sør-Spania - det kan være livsfarlig.

Gidder ikke stumpe røyken

Den pensjonerte professoren mener en av grunnene til at enkelte yrker har lenger gjennomsnittlig levealder enn andre er at de i større grad gir en følelse av mestring.

— Det er avgjørende at det du driver med føles nyttig og meningsfullt. Det er lettere å få den følelsen hvis du er litt oppe i hierarkiet og kan være med på å påvirke din egen yrkeshverdag, sier Ursin.

Han peker på at det ikke bare er yrkene i seg selv, men også den sosiale bakgrunnen til personene som rekrutteres til de ulike yrkene, som er avgjørende.

— En av grunnene til at menn i høystatusgrupper lever lenger er at de i større grad følger helserådene som blir gitt. Dårlig livsstil som røyking, alkohol, usunn kost og lite mosjon henger sammen med lav sosial status. Så kan man spørre seg: Er det fordi de med lav status ikke forstår advarslene på sigarettpakkene? Selvfølgelig gjør de det, men de gir blaffen og mangler motivasjon til å forsøke å leve sunnere. Hvis du egentlig er trist og finner lite mening i livet, er det lett å tenke at «jeg skal da i alle fall unne meg en røyk», eller «jeg skal i alle fall slippe den fæle joggingen», mener professoren.

Lommeboken ikke viktig

Yrkene som topper statistikken har til felles at de krever lang utdanning. Forskerne mener det ikke først og fremst er materiell velstand, men antall år på skolebenken som avgjør hvem som lever lengst.

— Vi visste at det var store forskjeller fra topp til bunn, men at differansen i levealder var så mye som ti år mellom de ulike yrkene var kanskje litt overraskende, sier Jens-Kristian Borgan, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

For kvinner er sammenhengen mellom yrke og levealder mindre enn hos menn. Men forskjeller finnes også blant kvinnene: Fysioterapeuter, lektorer og lærere blir i snitt mellom 84 og 85 år, mens kvinnelige kokker, servitører og jern- og metallarbeidere i snitt ikke blir mer enn 79.

Undersøkelsen er gjennomført ved at Statistisk sentralbyrå har tatt for seg dødsfall i årene 1996 til 2000, og undersøkt hvilke yrker de avdøde var registrert med under folketellingen i 1980.

AKTIV PENSJONIST: Holger Ursin (70) jobber fortsatt som forsker selv om han har passert pensjonsalderen. - Når du mister jobben, kan du komme til å miste mye av meningen med livet, mener Ursin. <br/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN