Sosiologen reiser rundt på norske skoler med foredrag og seminar om kjønnsbasert mobbing i grunnskolen.

– Jenter forteller at de ler det vekk når de blir klådd på. Oppfører de seg aggressivt risikerer de å ikke få oppmerksomhet, og havner nederst i skolehierarkiet, sier Helseth til Vårt Land.

Hun mener at for mange jenter er menns blikk viktigere enn deres egen kjønnsidentitet, og dermed godtar de trakassering. Nå ønsker hun at skolen tar tak i problemet.

Leder for Elevorganisasjonen, Håvard Vederhus, mener skoleverket gjør for lite for å hindre kjønnsrelatert mobbing.

– Det er et kjempeproblem. Vi må få bedre rutiner for å fange opp mobbing, og vi må få bedre oppfølging av elevene, sier Vederhus.