• Jeg vil tro at saken til min 71 år gamle klient i Bergen kan løses dersom Stortinget i år vedtar forslaget til endringer i barneloven, sier advokat Leon Larsen i advokatfirmaet Judicium til Bergens Tidende.

JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

— Barnet i denne farskapssaken (en jente som nå er 41 år, red. anm.) kan etter lovendringen tvangs-tappes for å avlegge DNA-beviset vi mangler, og dermed kunne sjekke min klient ut av saken, sier Larsen.- Vi er fullstendig stoppet i rettsapparatet, og kommer ikke videre uten at det gjøres en lovendring, slik det nå er kommet forslag om i Stortinget, sier Larsen om den 41 år lange farskapssaken i Bergen. Ikke "forsikret" mot farskap - Hvorfor reises ikke flere farskapssaker for norske domstoler når en svensk undersøkelse nylig anslår at så mange som ett av ti barn vokser opp med "feil" far, en far som ikke er barnets biologiske far?- Årsaken er økonomi og manglende mulighet til forsikringsdekning av saken. Farskapssaker dekkes ikke av forsikringer, verken kollektive forsikringer som menn har gjennom jobben eller hus/hjem-forsikringen. Og du må ha inntekt lavere enn 150.000 kroner for å kunne søke om statlig rettshjelp-støtte, sier Larsen. Justismord I en tidligere reportasje i BT uttalte professor i familierett ved Universitetet i Oslo, Peter Lødrup, at dagens praktisering av lovgivningen er å karakterisere som "justismord". Lødrup peker spesielt på arveretten i denne sammenhengen; at menn "dømmes" til å gi bort alt til et barn man ikke engang er i familie med.