• Arbeiderpartiet er en bremsekloss. Partileder Erna Solberg langet kraftig ut mot Arbeiderpartiet under sin åpningstale på Høyres landsmøte.

Erna Solberg åpnet sin tale til Høyres landsmøte med å slå et slag for den private drivkraften, skriver Aftenposten.no.

— De som sier at Høyre vil rasere veldferdssamfunnet, gjør meg sint. Ikke fordi jeg er fornærmet på egne vegne, men fordi det er et angrep på Høyres politikk om å slippe alle gode krefter til, et angrep på alle som vil bidra, sa Solberg.

Det er Arbeiderpartiets og venstresidens motstand mot mangfold og nytenkning som er den største trusselen mot utviklingen i velferdssamfunnet.

Høyres leder, Erna Solberg

«Is i rubben» Hun la også vekt på at forholdene måtte legges bedre til rette for å få folk fra trygd til arbeid, og minske byråkratiet for bedriftene.

Hun viste til at norske bedrifter bruker 60 milliarder i året på byråkrati, og 20 milliarder på forskning.

— Høyre har advart, skiene trenger bedre glid. Jens Stoltenberg, du gir norsk næringsliv is i rubben! sa partilederen til stor applaus fra salen.

- Rødgrønn allergi Erna Solberg tok også til orde for et offentlig privat samarbeid for å få fortgang på utbyggingen av vei og jernbane.

Hun tilbød Høyres støtte til Senterpartiet for å få ny fart på samferdselen, og viste til at Kleppa har åpnet opp for offentlig privat samabeid.

— Men vi har en bremsekloss på toppen ved navn Jens Stoltenberg. Statsministeren har så sterk privat allergi at bare tanken på å gjøre ting annerledes gir ham rødgrønne utslett over hele kroppen, sier Solberg.

Partilederen gikk også til kraftig angrep på regjeringens utdanningspolitkk. Solberg viste til at 70 prosent av kommunene ikke følger loven når det gjelder å gi tilpasset undervisning.

— Høyre ba Kristin Halvorsen ta tak i mangelen på tilpasset undervisning. Hun sa nei. Derfor svikter hun også barna, sa Solberg.

Arbeiderpartiet er en bremsekloss som ikke har noe annet politisk prosjekt enn å sitte i regjering og administrere og regulere.

— Høyre vil fortsatt vil være den klareste stemmen for at Norge må inn i EU raskest mulig, sa Solberg, men kom ikke i den sammenheng inn på datalagringsdirektivet.

De store linjer Partilederen varslet allerede flere dager på forhånd at hun ville styre unna konflikttemaene i sin tale, og heller fokusere på de store linjene.

Den mest spennende og kontroversielle saken som skal behandles på helgens landsmøte, er datalagringsdirektivet. Her er Ap helt avhengig av Høyres støtte for å få flertall, men partiledelsen med Erna Solberg i spissen ønsket ikke at partiet skal ta stilling for eller mot direktivet på landsmøtet.

I stedet vil ledelsen avvente både EUs interne evaluering av direktivet, og Regjeringens innstilling før partiet tar stilling. Saken blitt sendt ut på høring internt i partiet med frist i slutten av august.

Men motstanden internt i partiet mot direktivet er stor, og seks lokallag har sendt inn forlag om å stemme mot direktivet allerede under landsmøtet. For å unngå et ydmykende nederlag, har resolusjonskomiteen etter all sannsynlighet snekret sammen et resolusjonsforslag som er svært kritisk til direktivet, uten at den sier nei.

Også forslaget fra Høyers kvinnegruppe om å fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen, som landsmøtet også skal ta stilling til i løpet av helgen, vil hun la ligge. Det samme gjelder forholdet til Fremskrittspartiet.

Retten til å velge Fra talerstolen under landsmøtets første dag fremhevet Erna Solberg at retten til selv å få velge sin egen behandling og omsorg vil bli en av kjernene i Høyres fremtidige suksess.

— Og når kampen er vunnet vil Aps motstand fremstå like underlig som det gjør i dag at de en gang kjempet imot at folk skulle få handle brød etter klokken fem, sa Solberg.

I sterk medvind Høyre vil bruke landsmøtet blant annet til å tydeliggjøre partiets integrerings- og innvandringspolitikk, og å styrke kommunenens makt på bekostning av staten.

Både Erna Solberg og Høyre er i sterk medvind om dagen. Snittet av meningsmålingene for siste måned viser borgerlig flertall, og 36,2 prosent av de spurte i en meningsmåling InFact gjorde for VG forrige uke, mener at Erna Solberg er best egnet som statsminister i en eventuell borgerlig regjering. Bare halvparten så mange mente Siv Jensen var best egnet.

Kontrasten er sterk til Høyres landsmøte i fjor. Da lå partiet nærmest med brukket rygg, og tilliten til Solberg som partileder var tynnslitt.

Partilederen benyttet også muligheten til å takke for tilliten hun fikk under landsmøtet i fjor, da partiet lå nede med brukket rygg. Landsmøtesalen besvarte henne med lang applaus.

Det var den utrolige støtten og den omfavnelsen jeg fikk av dere i denne salen på landsmøtet i fjor som var vendepunktet. Høyres leder, Erna Solberg