• Norge skal fortsatt være et land der statsministeren og medlemmene av regjeringen kan gå trygt i gatene. Slik har det vært, og slik vil vi ha det, sier Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen, første nestleder i Stortingets utenrikskomité.

Torsdag ble han og en håndfull andre Ap-representanter på Stortinget stilt til rådighet for utenlandske presse, for å forklare hvordan politikken fungerer i det åpne, lille, fredelige landet Norge, i kontrast til de mer avstengte og tillukkede politiske miljøene i større land i Europa.

Seansen foregikk på Youngstorget, noen hundre meter fra Oslos «ground zero».

Omgivelsene rundt arbeiderbevegelsens torg lot ikke noen glemme hva som skjedde sist fredag. Rosene var overalt, i gatene, på gjerder og rundt fontenen, mens regjeringsblokken tronet i bakgrunnen, innkledd i hvit duk for å hindre ras og fallende gjenstander. Sponplater dekket noen titalls vinduer på fasaden av det mektige Ap-hovedkvarteret.

Klart budskap

— Jens skal kunne sykle til jobben, hvis han vil. Dette er budskapet fra en samlet nasjon. Regjeringen og kongehuset har da også flere ganger vært ute blant folk etter terroraksjonene, sier Hansen til NTB.

Han vil ikke spekulere om hvorvidt sikkerhetsrutinene blir endret i kjølvannet av terrorhandlingene.

— Når er det vedtatt å sette ned en kommisjonen som skal se på alle sider av tragedien. Debatten om innskjerping av sikkerhetsrutiner får vi ta når konklusjonene foreligger. For øvrig er det forskjell på å holde et mer våkent øye med ekstreme miljøer og å bygge oss inne bak murer og sperringer, sier Hansen.

Nestlederen i utenrikskomiteen ser ingen grunn til å kritisere politiets innsats på Utøya.

Lar meg ikke skremme

Stortingsrepresentant Marianne Aasen, leder av Kirke- og utdanningskomiteen, sier at hun personlig ikke vi la seg skremme fra å gå ut blant folk og delta i ulike typer arrangementer.

— Alle mine kolleger på Stortinget mener det samme. Det er slik vi vil ha det. Det er slik det norske folk vil ha det. Vi må minne oss på at dette er én forskrudd manns verk, sier Aasen.

Tidligere AUF-leder Martin Henriksen var et ettertraktet intervjuobjekt på Youngstorget torsdag. Igjen og igjen måtte han forklare hvordan AUF hadde det i disse tunge dagene, og hvordan ungdomsorganisasjonen skal klare seg i valgkampen når sorgperioden er over.

— Svaret alle gir på dette, er at vi ikke skal la oss knekke. Nå sørger vi, senere gjenopptas det politiske arbeidet. Vi skal ikke unnvike debatter eller endre politiske standpunkter på grunn av denne tragedien. AUF håper at ungdom mobiliserer, uavhengig av hvilket parti de stemmer på, sier Martinsen.