Stoltenberg får en gjennomsnittskarakter på 3,9 i den nasjonale målingen Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende. Nesten 1000 personer er bedt om å plassere partilederne på en skala fra 1-6, der 1 er «svært lite troverdig» og 6 er «svært troverdig».

Høyre-leder Erna Solberg kommer nest best ut, med en gjennomsnittsscore på 3,6. Statsminister Kjell Magne Bondevik deler jumboplassen med Venstre-topp Lars Sponheim. De to sentrumstoppene får en snittkarakter på 2,8.

Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jens Stoltenberg, som også har kommet godt fra tv-debattene ifølge avisenes terningkastere, mottar velgernes dom med behersket tilfredshet.

— Dette er hyggelig, men det er alltid litt vanskelig å tolke slike meningsmålinger, sier han til BT.

Stoltenberg kan uansett glede seg over at 63 prosent av de spurte mener han har gjort seg fortjent til enten 4, 5 eller 6 på troverdighetsskalaen.

«Slitasje»

Bare 32 prosent synes statsminister Kjell Magne Bondevik har fremstått med den samme grad av troverdighet.

— Bondevik har for så vidt gjort en stødig og god figur i valgkampen. Det er sannsynligvis regjeringsslitasjen som slår negativt ut for statsministeren, tror seniorkonsulent Idar Eidset i Norsk Respons.

Høyre-leder Erna Solberg har fått en del pes i mediene på grunn av innsatsen i de store politikerduellene. Meningsmålingen viser likevel at hun oppfattes som troverdig av mange velgere.

— Det viser at det ikke alltid er samsvar mellom en politikers appell og troverdighet blant velgerne, sier Eidset.

Frp-formann Carl I. Hagen havner et godt stykke bak Erna Solberg og Jens Stoltenberg i troverdighets-undersøkelsen.

For eller imot Hagen

— Hagen er en politiker velgerne har sterke meninger om. Han står sterkt blant sine egne, men scorer lavt blant andre partiers sympatisører - særlig på venstresiden. Derfor blir Hagens snittkarakter såpass lav som 2,9, sier Idar Eidset.

Høyre-velgerne mener for øvrig Hagens troverdighet er omtrent på samme nivå som SV-leder Kristin Halvorsens.

Halvorsen havner midt på treet i undersøkelsen med en snittkarakter på 3,4.

— Hvor mye betyr partilederne og deres troverdighet når folk velger parti?

— I våre målinger ser vi klart at partienes ideologiske ståsted veier mye tyngre enn lederne. I løpet av denne valgkampen har vi også sett at stadig flere oppgir ideologi som avgjørende, på bekostning av enkeltsakers betydning, sier seniorkonsulent Idar Eidset.

«Ikke Pikenes Jens»

Et annet poeng i BT-målingen er at bildet av «Pikenes Jens» slår sprekker. Faktisk nyter Jens Stoltenberg større troverdighet hos mannlige velgere enn kvinner.

Meningsmålingen viser også at:

  • Kjell Magne Bondevik får best karakter av de over 60 år.
  • Jens Stoltenberg har gjort bedre inntrykk hos de med høy utdanning enn de med lav utdanning. For Carl I. Hagen er situasjonen den stikk motsatte.
  • Erna Solberg scorer mye bedre hos høyinntektsgruppene enn blant dem som tjener under 300.000 kroner.
  • Kristin Halvorsen får best skussmål av kvinnene.