• Jens Stoltenberg har fått panikk, er direkte frekk og slår seg selv på munnen, all den tid han har hemmelige møter med LO, mener Lars Sponheim (V) og Oddvard Nilsen (H).

OLAV GARVIK

— Han har én gang for alle bekreftet at han ikke er skikket til å være statsminister, sier Sponheim. Som ledende talsmenn for regjeringen reagerer de to hordalandspolitikerne sterkt på Jens Stoltenbergs anklager mot Kjell Magne Bondevik. Det falt dem tungt for brystet å lese Ap-lederens beskyldninger i Bergens Tidendes intervju med ham i onsdagsavisen. Men statsministeren selv ønsker ikke å kommentere utfallet fra Stoltenberg. «Det er politisk dobbeltmoral av Kjell Magne Bondevik å kritisere forholdet mellom LO og Ap når han tar imot penger av Christen Sveaas og Stein Erik Hagen - og så like etterpå fjerner skatten på aksjeutbytte», lød anklagen fra Jens Stoltenberg.

- Altfor tett vev

— Bondevik har truffet et ømt punkt, for sannheten er at samrøret mellom Ap og LO er dypere enn på svært lang tid. Det er blitt en så tett vev at det går ut over parlamentariske grunnprinsipper. Han slår seg selv på munnen, og hvis han ikke ser dette selv, har han et alvorlig problem, hevder Venstres leder.

— Dette må du dokumentere?

— Ja, det er ikke vanskelig. Siste beviset fikk vi på landsmøtet i Handel og Kontor, som lovet å yte svære midler til valgkampen mot at Stoltenberg sto frem og sa seg villig til å doble skattefradraget for fagforeningskontingenten. Tenk å love noe slikt fra talerstolen! Og er ikke det en forkastelig kobling?

Jeg synes at hans oppførsel avslører et alvorlig styringsproblem, ettersom vi har å gjøre med en så sentral maktfaktor i dette landet som LO, fortsetter statsråden.

— Har han ikke likevel et poeng når det gjelder gaven fra gavmilde finansfolk?

— Nei, overhodet ikke, for det er både frekt og usant det han farer med. Faktum er at vi har vært imot skatt på aksjeut-bytte hele tiden. Valgkampbidragene fra Sveaas og Hagen gikk til Oslo Venstre, ikke til landspartiet, sier Lars Spon-heim.

Mangler gangsyn?

Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, er på sin side kategorisk:

— Vi har aldri, absolutt aldri, mottatt penger som har medført politiske bindinger av noe slag, og vi har aldri hatt den type hemmelige møter med våre givere som vi vet foregår mellom Ap og LO.

Stoltenberg burde ellers vite at Høyre hele tiden har vært imot denne aksjeskatten. Vi ønsket å få den fjernet av hen-syn til næringslivets konkurranseevne, ikke for å begunstige enkeltpersoner. Derfor er språkbruken et tegn på at han er desperat og har fått panikk, ja, at han simpelthen mangler politisk gangsyn! sier Nilsen.

- Pinlig om sykelønnen

Høyres gruppeleder i Stortinget ønsker også å minne om striden om sykelønnsordningen under valgkampen i 2001. Den gang ble det avslørt at daværende arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo hadde forpliktet seg overfor LO til å beholde den gunstige ordningen - uten at Stoltenberg så ut til å være klar over sammenhengen.

— Dette var nettopp et graverende eksempel på en pinlig binding mellom LO og Arbeiderpartiet, sier Nilsen.