— Dette er en helt uforståelig selvgodhet. Jeg blir helt kvalm av det. Sannheten er at hvis alle hadde gjort som Norge og sluppet ut like mye klimagass, ville vi kokt oss selv, sier Gjærum som er leder for Natur og Ungdom.

Reaksjonen kommer etter at Erik Solheim sa til bt.no at hvis alle land hadde gjort som Norge ville verden tatt et stort skritt framover i kampen mot global oppvarming. Han sa også at han får skryt over hele verden, men kjeft når han kommer til grensen ved Svinesund.

— Slutt å sutre!

Gjærum reagerer sterkt på flere av Solheim sine uttalelser

— Solheim må slutte å sutre. Hvis han tror at miljøbevegelsen bare skal skryte av det han gjør, er det helt feil. Jeg ser ironien i at han klager på at han får kjeft, og at det første jeg går ut og gjør er å kjefte. Men Solheim får skryt når han gjør noe bra også. Vi ble lovet rensing av Kårstø både i 2005 og 2009, men ingenting har skjedd. Da må vi si i fra om at vi ikke er fornøyde, sier Gjærum.

I intervjuet med bt.no innrømmet Erik Solheim at oljevirksomheten i Norge er et stort paradoks. Det er Gjærum helt enig i, men hun etterlyser mer handling.

Utslippene øker

  • Det er helt sykt at det ikke er gjort vedtak på å få ned utslippene fra oljen. Retorikken Solheim bruker om at vi har den mest miljøvennlige virksomheten er hentet rett fra oljeindustrien selv. Hvis Solheim har tenkt å løse klimaproblemene uten å gjøre noe med oljen lurer jeg på hvordan han har tenkt å klare det, sier miljøvernlederen.

Natur og Ungdom slakter miljøpolitikken til regjeringen.

— Det som regjeringen gjør nå er ingen offensiv miljøpolitikk. Jeg vet ikke hvem som gjør hva internt, men det hjelper ingen at SV skal forsvare den lusne politikken som føres nå. Det som merkes i atmosfæren er de totale utslippene, og de øker. Det er dette som er realiteten, sier Gjærum.

Foran toppmøtet i København råder hun Solheim til å bli litt mer ydmyk.

— Han må jekke seg ned et par hakk. Det hjelper ikke å slå seg på brystet. Norge er et av de landene som utgjør problemet i klimaforhandlingene fordi utslippene våre øker. Det er helt riktig at han har gjort gode ting internasjonalt, men det er ikke nok, sier Gjærum.

- Pinlig

Også talsperson i Miljøpartiet De Grønne Sondre Båtstrand slakter Solheims selvtillit. Han omtaler uttalelsene på bt.no som pinlige

— Det tyder på at vi har en miljøvernminister som ikke forstår at Norge er et miljøproblem. Skulle alle jordboere hatt et gjennomsnittlig norsk forbruk, hadde vi trengt tre jordkloder. Hvordan kan det være et eksempel til etterfølgelse for andre land, undrer han.

Båtstrand mener at Norge ved import av forbruksvarer og eksport av olje, gass og kull tjener penger på klimaødeleggelsene.

— Norske klimautslipp har aldri vært høyere enn under Erik Solheims tid som miljøvernminister og vi er langt unna å oppfylle målene i Kyoto-avtalen. Da er det direkte pinlig hvordan norske politikere som Solheim later som om Norge er best på miljø, sier Båtstrand.

MISFORNØYD: Ingeborg Gjærum i Natur og Ungdom liker dårlig at Erik Solheim slår seg på brystet før klimatoppmøtet i København.
Natur og Ungdom