• Jeg har valgt ut fra hjertet. Jeg kunne ha tenkt penger, men verdsetter mer å brenne for noe og få utrette noe sammen med gode kolleger.

TORGEIR VØISTAD

Maria Svenaeus Bakken er styrer i Steinerbarnehagen Bukkene Bruse i Stavanger. Etter solide lønnshopp de siste årene tjener hun nå rundt 300.000 kroner i året. Da hun begynte for seks år siden, var lønnen 192.000 kroner.

At hun ble førskolelærer, var ikke selvsagt. Moren er jurist og tidligere både likestillingsombud i Sverige og generaldirektør i den svenske havarikommisjonen for luftfart. Faren var psykiater og en faglig pioner innen behandling av traumer hos flyktninger og krigsofre. Broren har en doktorgrad i filosofi og medisinsk etikk som spesiale. Selv begynte hun på universitetsstudier i statsvitenskap og sosiologi.

— Men så kom jeg tilfeldig i kontakt med Steiner-miljøet og så et enormt engasjement for barn med stor vekt på musikk og kunst. Og så er det så festlig å være sammen med unger! De er direkte og ærlige og utfordrer oss hele tiden. Vi har det morsomt hver dag. Gjennom kurs og videreutvikling føler jeg at jeg utvikler meg hele tiden. Det er viktigere enn høy lønn og prestisje, sier Maria Svenaeus Bakken.

Ektefellen Geir Bakken er lærer ved Steinerskolen i Stavanger, der de har likelønn med noe tillegg for utdanning og praksis. Nå er snittlønnen 255.000 kroner i året. Med årene vil han oppleve at lønnsforskjellen til den offentlige skolen og arbeidslivet ellers bare blir større.

Det får så være.

— Før eller siden vil alle bli utfordret av spørsmålet: Hva tjener mitt arbeid til? Kan man da svare at ens daglige arbeid gjør et globalt eller lokalt miljø litt bedre å leve i, er man inne på en god vei, sier Geir Bakken.

— Om det meste skal måles i penger, velger vi bort mange verdifulle muligheter. Lønn er viktig, men det er også deilig ikke å være korsfestet til aksen arbeid-penger-forbruk, sier han.

I den offentlige ungdomsskolen tjener en adjunkt med opprykk og 15 års ansiennitet rundt 350.000 kroner. Lektorer i videregående skole har 380.000 kroner i årslønn.

GALGENHUMOR: - Jeg får si som en kollega: «Det er topp å være steinerskolelærer alle dager, unntatt lønningsdag,» sier Geir Bakken. Konen Maria Svenaeus Bakken er førskolelærer og gikk heller ikke etter pengene da hun valgte arbeidssted.<p/>FOTO: FREDRIK REFVEM