Det er ventet at statsminister Jens Stoltenberg kommer med et nytt utspill i forbindelse med striden om innstrammingen i sykelønnsordningen mandag.

– Jeg forlanger at regjeringen inviterer partene til en reell dialog og drøfting, slik det står i IA-avtalen. Det innebærer at alle partere kan komme med sine synspunkter. Det må være tid nok til å legge fram alle synspunkter på våre forslag, sier Valla etter møtet i LO-sekretariatet mandag.

Valla sier hun har fått full støtte fra LOs ledelse og lederne for alle de største fagforbundene i konfrontasjonen med regjeringen.

Kan endre

Men hun er åpen for endringer i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

– I en reell drøfting må alle forslag kunne legges på bordet. I en slik prosess kan man ikke gå inn med ultimatumer. Men hele poenget er at det må være prosess som gir reell mulighet til å drøfte forslagene først, sier hun.

Hun forlanger en dialog med regjeringen før forslaget skal behandles av Stortinget i november.

Splitter pine Valla fikk første gang vite om regjeringens planer om endringer av IA-avtalen i mars.

Men hun avviser at hun alt da kunne markert LOs skepsis til avtalen langt sterkere.

– Nå begynner jeg å bli fed up av det spørsmålet. Nå skal jeg si det jeg sa til regjeringen i mars: Jeg tror dere er splitter pine gærne hvis dere har tenkt å gå videre med det forslaget. Det har aldri vært i tvil om hva LO kom til å mene om dette, sier hun.

HÅVARD BJELLAND