• Jeg har bidratt med en artikkel til en bok som heter «Kampen for verdisamfunnet - om samfunn, religion og politikk». Det mener jeg det er viktig at en KrF-leder gjør.

TORSTEIN STANGENES

KrF-leder og arbeids— og sosialminister Dagfinn Høybråten er opprørt over gårsdagens oppslag i BT. Han mener det er grunnløst og usaklig.

— Hva er det dere tenker på der borte? Jeg deltar daglig på debattarenaer med mennesker som har et annet syn enn meg selv. Det vil jeg fortsette med. Men jeg vil ikke tas til inntekt for mennesker med et annet syn som er på samme arena, sier han.

I går skrev BT på førstesiden «Høybråten bidragsyter til bok med islam-hets».

— Det er grunnløst og usaklig at jeg bidrar til islam-hets, sier han.

«Kampen for verdisamfunnet» er en artikkelsamling med flere bidragsytere. I tillegg til KrF-lederen har blant annet teologiprofessor Aksel Valen-Senstad bidratt med en artikkel. Han skriver i boken:

«Bare evangeliet kan sette dem (muslimene, red.anm.) fri fra det åndelige djevelske slaveri som de lever under og til sist fører dem i undergangen».

Tar avstand fra hets

Høybråten sier at han ikke har forholdt seg til andre bidragsytere eller hva de har skrevet.

— Mitt syn fremgår av min artikkel. Jeg tar avstand fra all form for hets av menneskers tro og religion. Det er grovt av Bergens Tidende å prøve å gi inntrykk av noe annet, sier han.

Han presiserer at det er tittel og bilde på forsiden han reagerer på, ikke innholdet i artikkelen inne i avisen.

I boken skriver Høybråten at «menneskeverdet er det samme, uavhengig av rase, religion, alder produktivitet, sivil eller sosial status»

- BT har et problem

En av redaktørene til artikkelsamlingen, Johannes Kleppa, sa i går til BT at han ville vekke folk på topplan i norsk kirke som ikke tar alvorlig at islam er en tro på en avgud.

— Visste du at boken skulle handle om islam?

— Jeg har forholdt meg til mitt bidrag og har ikke hatt noe med resten av boken å gjøre.

— Men er du enig i at man må vekke folk på topplan i norsk kirke som ikke tar på alvor at islam er tro på en avgud?

— Jeg tar avstand fra all form for hets mot menneskers tro og religion. Bergens Tidende har et problem som prøver å formidle noe annet. Det er mine kommentarer, avslutter han.