En svulst ble funnet i brystet hennes da hun fikk mammografitestet brystene sine for syv år siden.

Teigland, som er leder av Hordalandsavdelingen for Foreningen for brystkreftopererte, hadde lenge hatt mistanke om at hun var i faresonen for å få kreft. Flere nære kvinnelige slektninger var blitt rammet tidligere.

Men bildene hadde ikke vist tegn på kreft da hun ble testet på et røntgeninstitutt et år tidligere.

– Heldigvis ble jeg innkalt til time gjennom det landsomfattende mammografiprogrammet straks jeg fylte 50 år. Da avslørte bildene at jeg var syk, sier Teigland.

Hun reagerer sterkt på artikkelen i BT tirsdag om at ny statistikk viser at mammografi ikke fører til færre dødsfall.

– I vår forening synes vi det er beklagelig at debatten om hvorvidt screening hjelper, aldri tar slutt, sier Teigland.

Kvinne-debatt

– Tror du ikke på forskernes konklusjoner?

– Jeg tviler ikke på forskernes kompetanse til å sette sammen statistikken. Men i denne undersøkelsen kommer også de kvinnene som har celleforandringer eller forstadier til kreft med. Jeg mener det er feil å ta disse med som en del av grunnlagsmaterialet. Når alle blir screenet, er det ikke til å unngå at det forekommer en del feil. Jeg vet at mange av våre medlemmer har samme erfaring som jeg. Kreften hadde aldri blitt oppdaget så tidlig om jeg ikke var kommet til gjennom mammografiprogrammet. Vi har også utenlandske rapporter som konkluderer klart med at screening redder liv.

Teigland er overbevist om det er fordi brystkreft er en kvinnesykdom, at nytten av mammografi stadig er et tilbakevendende tema i samfunnsdebatten.

– Jeg tror ikke noen ville satt spørsmålstegn ved nytten om det hadde vært mulig å gjøre screeninger av prostatakreft, sier hun.

Påvirker fremmøtet

Teigland er redd at undersøkelser som dette negativt kan påvirke fremmøtet til mammografiundersøkelser.

I dag blir alle kvinner mellom 50 og 69 år innkalt til undersøkelse annethvert år. Rundt syv av ti kvinner møter opp.

Også daglig leder i Foreningen for brystkreftopererte, Lise Høie, er bekymret.

– Vi er stadig i dialog med helsemyndighetene om hvor stort omfang mammografiundersøkelsene skal ha. I flere andre land blir kvinnene screenet fra de 45 år gamle. Vi arbeider også for at det skal bli regelen i Norge, sier Høie.