• Jeg har ødelagt mitt eget liv, i tillegg til mange andre liv, sier en angrende David Toska.

KJETIL OLSEN

RUNE CHRISTOPHERSEN

— Angrer du på det du stelte i stand, spurte Toskas forsvarer Øystein Storrvik i ettermiddag.

— Ja, det gjør jeg, sa Toska.

30-åringen legger ikke skjul på at han er hovedmannen bak NOKAS-ranet, både i planlegging og utføring.

I dag fortalte han at han i forkant av NOKAS-ranet prøvde å la være å fokusere på hvordan de bankansatte ville reagerere på å bli truet med automatgevær.

Toska ga flere ganger uttrykk for at han angrer på at han gjennomførte dødsranet.

— Man kan ikke skape så mye lidelse som dette har blitt, også for dem på tiltalebenken. Det er jo mange pårørende her.

— Du tenker altså på dem på tiltalebenken også, ville advokat Storrvik vite.

— Ja, det er mange som har fulgt med på min litt vanvittige idé. Det kriminelle livet er ikke så mye å trakte etter, selv om det kan se gjevt ut. Man begraver seg i en subkultur og fantasiverden med helt egne regler.

Dommeren mente imidlertid at Toskas handlemåte etter ranet ikke bar preg av særlig anger.

— Din opptreden med telling av penger, transport av utbyttet til Østlandet, at du tar med deg penger og rømmer til utlandet, det bærer ikke akkurat preg av anger, påpekte dommer Helge Bjørnestad.

Toska, som er far til en gutt på to år, tror at skuddene han avfyrte i NOKAS' bakgård ransdagen kan ha utløst skuddvekslingen på Domkirkeplassen. Politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept av en raner om morgenen 5. april i fjor.

— Jeg er redd for at det var de skuddene som utløste resten. At jeg gikk over en grense som kunne utløse uforutsette reaksjoner hos politiet, og at det eskalerte slik det gjorde, sa Toska, som også sa følgende, tydelig preget.

— Jeg har ødelagt mitt eget liv, i tillegg til mange andre liv.

Toska har i dag prøvd å overbevise retten om at NOKAS-ranet var det siste han gjorde av kriminell aktivitet, og at han ønsker et normalt liv etter endt soning.

— Jeg angrer på at jeg har skapt en situasjon som var så farlig og endte så tragisk, og som kunne endt enda verre. Jeg har helt konkrete planer fremover som kan forenes veldig godt med det å sitte i fengsel. Jeg har tenkt å bruke den livserfaringen jeg har i det jeg skal studere.

Det fikk dommeren til å utbryte:

— Har du tenkt å begynne som advokatfullmektig, Toska?

— Jeg er evig optimist og ser på dette som skjer nå som en sjanse til å studere og finne på noe nytt. Hvis jeg bare ville vært kriminell kunne jeg bare gått og hengt meg nå.

SCANPIX