• Dette er langsiktige målsettinger mange år fremover i tid. Det er de årlige budsjetter som vil vise hvordan Frp vurder hvorledes de ulike prioriteringer skal gjøres, sier partileder Carl I. Hagen.

— Jeg har god samvittighet i forhold til andre partier, sett i sammenheng med alle de innstramminger og nedskjæringer Fremskrittspartiet har i sin økonomiske politikk., seier Hagen.

— Hvor skal kuttene komme?

— Der viser jeg til våre alternative statsbudsjetter, der vi kutter dramatisk i overføringene til landbruket, byråkratiet og bistand. Og for øvrig går Norge med et overskudd som var planlagt til 169 milliarder kroner, men som nå ligger an til 229 milliarder kroner, sier han.

Hagen ønsker ikke å kommentere selve regnestykket BT har foretatt, men viser til fete løfter fra andre partier.

— Sammenliknet med 6-timers dagen, som Ap og SV har gått inn for, og sett sammen med våre årlige budsjetter, så har jeg meget god samvittighet for at vi skal føre ansvarlig økonomisk politikk, sier han.