PER MARIFJÆREN per.marifjaeren@bt.noKristiansand

Flere ganger i løpet av de første tre kvarterene av forklaringen har aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl, påvist motstrid mellom Kristiansens ulike forklaringer i politiavhør og nå i retten.

Kristiansen vedgikk at han har forklart seg galt, blant annet om hvor han hadde sykkelen sin på drapsdagen den 19. mai i fjor.

— Jeg har nok sagt veldig mye feil om akkurat dette i avhørene, vedgikk Kristiansen, som nekter for overhodet å ha vært på drapsstedet.

Videre påviste aktor motstrid i hvor Kristiansen og Andersen møttes oppe ved Stampa den aktuelle ettermiddagen, men her mener Kristiansen at han ikke har forklart seg motstridende.

Han mener at politimannen som tok opp avhøret må ha misforstått, og fått det feil ned i protokollen.