— Jeg innehar begge ledervervene, dermed kan du si at jeg er sjefen, sa Stoltenberg med et smil.

Han la vekt på at landsmøtet hadde gjort vedtak i flere viktige politiske saker. Selv fremhevet han vedtaket om å gjøre oljefondet om til et pensjonsfond.

— Dersom dette blir vedtatt av Stortinget, er antakelig det den saken som i ettertid fremstår som den største på landsmøtet.

Han trakk også frem problemene i kommuneøkonomien og krisen i kommunepolitikken.

— Her har landsmøtet satt en dagsorden. Vi skal nå lage en kommunereform som betyr at kommunen får mer penger og blir mindre detaljstyrt.

Kampen mot den stigende arbeidsledigheten og nedbyggingen av norsk industri var det tredje området Stoltenberg trakk frem.

— Vi går inn for et inntektspolitisk samarbeid og håper at Bondevik-regjeringen legger opp til et samarbeid innenfor rammer som gjør dette mulig. Men da nytter det ikke med skattelette til de aller rikeste og reduksjon i tilskudd til arbeidsledige og de som har aller minst.

Martin Kolberg ble valgt til partisekretær.

Bergens byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen ble valgt inn i sentralstyret, som en av 20 medlemmer. 22 år gamle Lubna Jaffrey fra Bergen ble valgt inn i kvinnepolitisk styre.