— Dette er noe folk er opptatt av. Egenandelene er ikke høye i Norge i dag, men det er lett å glemme at noen sliter med å betale dem likevel, sier Pasientforeningens generalsekretær Guro Birkeland til Aftenposten.

Hun advarer mot å innføre økte egenandeler på noen behandlingsformer uten grundig kartlegging av konsekvensene.

Høyres helsepolitiske talsmann og nestleder Bent Høie varslet i Aftenposten torsdag at partiet vil vurdere å øke egenandelene i norsk helsevesen.

Bekymret for sosiale skiller

Han ønsker at svake grupper skal kunne betale mindre, men åpner også for at flere skal måtte betale mer enn i dag.

— Jeg er bekymret for at vi kan få større sosiale skiller, der noen har råd til å betale for behandling mens andre ikke har det. Etter at egenandelen på sterilisering for kvinner økte fra 268 kroner til 6079 kroner i 2002, har andelen kvinner som lar seg sterilisere gått betydelig ned. Dette er ikke en ønsket utvikling, sier Guro Birkeland.

Bent Høie ville ikke gi en utfyllende liste over hvilke medisinske problemer Høyre mener ikke bør dekkes av det offentlige på samme måte, men nevnte fjerning av åreknuter og operasjoner for ikke-helseskadelig snorking som eksempler.

- Kan være plagsomt

Birkeland peker på at lidelser som kan oppfattes som lite alvorlige, slik som åreknuter og snorking, kan være svært plagsomme for den det gjelder.

— Åreknuter kan for eksempel være smertefulle. Mange snorkere har søvnapné, som gir risiko for skade på blant annet hjerte og lunger. Snorking er et problem som mange kvier seg for å ta opp, men som kan skape problemer i familien. Hvis man innfører økte egenandeler kan resultatet bli at de med god økonomi tar seg råd til å gjennomføre behandlingen mens de med dårlig råd ikke ser at de har mulighet, mener Birkeland.

Støtter høyere egenandel

Charles Lindberg er blant dem som vil bli berørt om Høyre får det som de vil. 43-åringen, som er seniorrådgiver i Helse Bergen, er like fullt positiv til en økning av egenandelen.

— Jeg tenker at høyere egenandel og diskusjonen om karensdag har noe for seg. Vi bor i et land hvor vi er vant til å tenke at dersom det er noe, så ordner staten opp.

Selv skal han opereres for en åreknute i venstre ben.

— Må man betale litt mer selv, gjør det noe med bevisstheten på den tjenesten man kjøper eller mottar. Kanskje gjør det noe med arbeidsmoralen også. Men jeg tror nok at jeg er veldig i mindretall når det gjelder det jeg sier nå, sier Lindberg.

- For lav terskel for legebesøk

Han understreker at han tar forbehold om at det kun gjelder mindre inngrep.

— Det jeg skal gjøre kan på en måte anses som et slags kosmetisk inngrep, samtidig som det er forebyggende for senere helseskader. Men jeg mener dette er en type operasjon der egenandelen godt kunne være høyere. Det samme gjelder brystreduksjoner og plastiske inngrep. Veldig mye, egentlig. Men selvfølgelig ikke kreftundersøkelser og akutte tilstander.

Helsevesenet er til for de som er syke, ikke for de som har behov for å få utelukket sykdom hver gang det oppstår plager som ikke krever medisinsk behandling, mener Lindberg. Han synes terskelen for å oppsøke legehjelp er for lav.

— Folk går for eksempel til legevakten med en kraftig forkjølelse. Køene kunne vært mye kortere om folk ikke hadde misbrukt tilbudet, sier han.

Legeforeningen positive

Legeforeningen stiller seg positivt til en gradering - i hvert fall hvis det gjør det enklere for de svakest stilte gruppene å søke helsehjelp.

— Vi ser det som problematisk at utsatte grupper opplever egenandelen som et hinder. Det er snakk om ungdom, minstepensjonister og rusmisbrukere. Allerede er egenandelene et hinder for disse gruppene, og det blir feil, sier president Hege Gjessing i Legeforeningen til Aftenposten.

De har et ønske om at alle til og med fylte 21 år skal være fritatt fra egenandeler.

— Vi mener man bør evaluere hele systemet. Det er nødvendig, fordi det ikke virker som det er en helhetlig tanke bak.

- Dere vil at noen grupper skal slippe unna billigere, betyr det at dere mener enkelte grupper kan betale mer?

— Det har ikke vi tatt standpunkt til. Det vi vil sikre, er lik tilgang.

- Hvordan skal reduksjonen i egenandelsinntekter balanseres?

— Først må vi se på summene. For primærhelsetjenestens del har vi ikke til nå operert med ulike summer med tanke på mottakernes inntekter.

- Bør enkelte prosedyrer eller behandlinger som i dag dekkes, tas ut?

— Det man kan tenke seg, er at enkelte inngrep som henvises til i sekundærhelsetjenesten skal dekkes av pasientene selv. Det er en måte å prioritere helsetjenester i et land på som i dag er gjort i veldig liten grad, men vi har ikke tatt stilling til hvilke inngrep det i så fall bør være. Vi ser for oss at også dette kan være en del av en gjennomgang, sier Gjessing til Aftenposten.

Hva mener du bør skje med egenandelene? Si din mening.