• Jeg har hatt mange møter med Trygve G. Nordby om UDIs utfordringer. Han tok aldri opp endringen av praksis i forhold til kurderne, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen erkjenner overfor Bergens Tidende å ha sett brevet fra daværende UDI-direktør Trygve G. Nordby som advarte mot situasjonen for rekke irakiske kurdere - mennesker Nordby slo fast var «en verkebyll».

Bjarne Håkon Hanssen mottok brevet den 20.oktober, tre dager etter at regjeringen Stoltenberg tok over makten.

Verkebyll var gammelt nytt

— Det var ikke nytt for meg at denne gruppen utgjorde et problem. Vi har hele tiden vært klar over situasjonen for dem som har midlertidig opphold uten familiegjenforening - muf'erne, sier Bjarne Håkon Hanssen som legger til:

— Muf'erne har jo vært et problem helt siden 1999. Sett i lys av at det er ulike oppfatninger om hvordan disse skulle behandles i regjeringen, kan jeg ikke utelukke at UDI faktisk hadde fått godkjennelse for å endre praksis i forhold til dem, hvis de hadde informert departementet om behovet for det. Men det skjedde aldri. Jeg ble ikke informert, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Ble informert 23. januar

Han fastholder og gjentar at UDI først informerte om praksisendringen den 23. januar i år, i kjølvannet av at Utlendingsnemnda (UNE) hadde stilt spørsmål ved den omstridte praksisen.

— Det var først etter at vi mottok brevet den 23. januar at alarmen lyste rødt i departementet, sier Hanssen.

Bjarne Håkon Hanssen understreker at «alle sider ved saken må granskes, inkludert kontakten mellom UDI og Arbeids- og inkluderingsdepartementet». Han sier at det jobbes på spreng med å oppnevne et granskningsutvalg.

I tillegg vil Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vurdere saken. De har allerede stilt flere spørsmål til statsråd Hanssen, og flere må stilles, ifølge KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Hanssen må granskes

Høybråten mener, som Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H) og Lars Sponheim (V), at det er behov for å klarlegge hva Hanssen har visst og når han er blitt informert, men han understreker at det alvorlige fortsatt er at UDI har ignorert en stående instruks fra politisk myndighet.

— Embetsverket skal være et lydig instrument for politikerne, slår han fast.

VG skrev i går at regjeringen og Bjarne Håkon Hanssen har bestemt seg for å sparke nåværende UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen på dagen hvis det viser seg at hun har kjent til praksisendringen som førte til at 182 kurdere fikk midlertidig opphold i ett år.

Ramin-Osmundsen har, på direkte spørsmål fra Hanssen, sagt at hun ikke kjente til praksisendringen som ble gjennomført mens hun var nestkommanderende i UDI.

Trygve G. Nordby har sagt at praksisendringen ble drøftet på gjentatte ledermøter og at Ramin-Osmundsen må ha kjent til saken.