— Det var både gledelig og overraskende at KrFs parlamentariske leder Einar Steensnæs gikk ut og åpnet døren på gløtt for en EU-debatt. Desto mer skuffende var det å oppleve at utenriksminister Jan Petersen nærmest avviser å snakke om EU, sier leder for Europa-bevegelsen, Sigurd Grytten, til Bergens Tidende.

— På bakgrunn av at Jan Petersen og Høyre er erklærte tilhengere av norsk medlemskap i EU, er dette uforståelig, sier Grytten.

Verre og verre

Han finner det særlig graverende at det er Norges utenriksminister som forsøker å blokkere EU-debatten.

— Som utenriksminister opplever Jan Petersen hver eneste dag hvordan det blir verre og verre for Norge å oppnå særordninger og fordeler i forhold til EU. I Brüssel blir fokus mer og mer rettet østover mot de nye medlemslandene. I 2003 kan vi regne med folkeavstemninger for og i mot medlemskap i de fleste søkerlandene i Øst-Europa.

Det er en viktig historisk utvikling vi står overfor.

Bør vise ledelse

— Samtidig opplever vi at Jan Petersen avfeier EU-debatten med å henvise til at ingenting er endret i den norske opinionen. Som fremtredende medlem av den norske regjeringen burde Jan Petersen vise ledelse i stedet for å la seg styre av meningsmålinger. Nå ser det jo ut som om han har gitt opp hele EU-prosjektet, sier Sigurd Grytten.

Sitter og klapper

— Men står det stort bedre til i ditt eget parti da, i Arbeiderpartiet? Så vidt vi minnes, sa utenriksminister Thorbjørn Jagland i sin tid omtrent det samme om EU som Jan Petersen sier nå.

— Nå uttaler jeg meg som leder for Europa-bevegelsen. Og den dekker alle partier. Men det er sant nok at Arbeiderpartiet ikke har så veldig mye å være stolt av fra den siste tiden når det gjelder EU-debatt. Det som nå trengs, er tverrpolitisk tilslutning til at dette temaet må på dagsorden. Slik det er nå, sitter Stortinget der og klapper EU-direktivene gjennom ett for ett nærmest uten debatt. Det virker som om de på Stortinget er livredde for at noe av dette skal komme ut til velgerne. Faktum er at Norge så å si ikke har innflytelse lenger på det som skjer.

Siden 1994 har EU-parlamentet fått økt sin innflytelse på bekostning av kommisjonen i Brüssel. Det har ført til enda mindre påvirkningskraft fra Norge, som har sine forbindelser inn mot kommisjonen.

Europakart uten Norge

Grytten er også redd innføringen av Euro kan øke kløften mellom Norge og resten av Europa.

— Fra årsskiftet vil de fleste EU-land ha mynter påtrykket et kart. Det vil vise Europa uten Norge. Vi kan risikere at dette blir det fremtidige Europa-kartet for europeiske ungdommer. Vi er i utkanten og usynlige med våre 4,5 millioner innbyggere. Etter min mening burde dette være en utfordring å ta opp for en norsk utenriksminister.