Mens de grufulle detaljene fra drapskveldene ble gjennomgått i detalj av aktor Edward Dahl, satt Jan Helge Andersen og stirret ned i bordet.

Så ikke på Kristiansen

Etter aktors redegjørelsen startet Viggo Kristiansen (22), sin forklaring. Andersen unngikk å se på sin tidligere bestekamerat, og konsentrerte seg heller om å notere på et lite ark han hadde på pulten foran seg.

— Jan Helge synes det er ubehagelig å sitte her, forteller hans forsvarer Ben Fegran til bt.no.

Advokaten vil undersøke mulighetene for at hans klient kan slippe å være til stede under hele saken.

— Han har sagt ikke ønsker å være til stede hele tiden, og det vil jeg ta opp på et senere tidspunkt. Men dette i hvert fall ikke aktuelt før han selv er ferdig med å forklare seg, understreker Fegran overfor bt.no.

Ser frem til å bli ferdig

Først etter Viggo Kristiansen er ferdig med sin forkklaring, vil Jan Helge Andersen (20) innta vitneboksen.

— Han ser frem til å bli ferdig, og få en endelig avgjørelse i saken, sier Fegran.

Jan Helge Andersen ble dømt til 17 års fengsel for seksuelt misbruk og og forsettelig drap. Andersen anket kun straffeutmålingen til lagmannsretten. Derfor skal ikke juryen ta stilling til skyld eller ikke for Andersen. Dette er endelig avgjort av Kristiansand byrett.