FNs klimapanel (IPCC) presenterte i går sitt dramatiske langtidsvarsel for kloden. 2500 forskere fra 130 land har bidratt til det 1423 sider tykke vitenskapelige dokumentet, som spår en varmere og villere verden.

En meningsmåling Sentio har utført for Bergens Tidende avslører at åtte av ti tror menneskeheten bidrar til klimaendringene i større eller mindre grad.

I utakt med sine egne

Bare 18,1 prosent tror oppvarmingen alene skyldes naturens egne svingninger. Kvinner og yngre personer er mest overbevist om at klimaendringene skyldes menneskenes utslipp av drivhusgasser som CO2 og metan.

Fremskrittspartiet er det eneste norske partiet som tviler på forskermajoritetens konklusjoner om menneskeskapte klimaendringer. Partiet mener spørsmålet fortsatt er «svært omdiskutert».

I klimasaken er imidlertid Siv Jensen på kollisjonskurs med såvel folk flest som majoriteten av egne sympatisører. Blant Frp-velgerne mener to av tre at oppvarmingen er helt eller delvis menneskeskapt.

— Hva sier du til disse tallene, Siv Jensen?

— Jeg er ikke overrasket. Debatten er veldig ensidig. Bare den ene delen av forskningsmiljøet kommer til orde med sine synspunkter og sin såkalte dokumentasjon.

— Så det finnes kritiske forskere som ikke slipper til?

— Ja, det er hevet over tvil at de ikke kommer til orde. De som ikke har de politisk korrekte oppfatningene i klimasaken blir kneblet i det offentlige rom.

- Er ikke blind

— Kjenner du personlig til noen slike forskere?

— Vi er godt oppdatert og mangler ikke kunnskap om dette, svarer Siv Jensen.

I Fremskrittspartiets program for perioden 2005-2009 heter det blant annet at «klimapolitikken som FNs klimapanel er premissgiver for, er svært omdiskutert og fortsatt hviler på et ufullstendig vitenskapelig grunnlag».

— I lys av FN-panelets nye rapport, er det aktuelt å endre innholdet i Fremskrittspartiets program på klimaområdet?

— Det kan jeg ikke svare på. Utforming av nytt program involverer alle partiets organer, og det blir opp til landsmøtet å fatte programvedtak før stortingsvalget i 2009.

— Hvilke tanker gjør du deg om klimaendringene?

— Jeg skjønner at folk grubler mye, det gjør vi i Fremskrittspartiet også. I partiet har vi en kontinuerlig diskusjon om dette. Vi følger nøye med, og er definitivt ikke blind for ny kunnskap. Men Fremskrittspartiets varemerke er at vi har våre egne tilnærminger og løsninger. Vi har fremmet mange forslag som har vært i miljøvernets interesse, sier Siv Jensen.

Tar ikke Frp alvorlig

Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, mener Jensens uttalelser viser at Frp har langt igjen før de kan bli tatt alvorlig i miljøsaker.

— Fremskrittspartiet har den siste siden forsøkt å fremstå som et parti som tar miljøproblemene på alvor. Skal partiet ha et snev av troverdighet må de slutte å benekte at mennesker påvirker klimaet, og heller ta innover seg hva en samlet forskningsverden sier. Partiets forsøk på «grønnvasking» fremstår nå som helt latterlig, sier Haltbrekken.

ARNE NÆVRA