• Innvandrere er ikke mer kriminelle enn nordmenn, men de er mer voldelige. Det sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Debatten om innvandring og kriminalitet i kjølvannet av dobbeltdrapet i Moss i helgen har vekket sterke reaksjoner, ikke minst på grunn av uttalelsen fra Kripos-sjef Arne Huuse om at «prisen for å integrere utlendinger i Norge begynner å bli vel høy». Killengreen synes Huuse ikke burde ha gått så langt i retning av å mene noe om innvandringspolitikken. Men noen munnkurv akter hun ikke å innføre.

— Politimestre skal ha full ytringsfrihet og de har en plikt til å gå på barrikadene og viderebringe erfaringer. Men det er en hårfin balanse mellom det som er politifaglige råd og generelle politiske synspunkter, sier Killengreen til Dagbladet.

Selv peker politidirektøren på at innvandrere er overrepresentert i gruppen av kriminelle som står bak den groveste volden. Hun mener det er hennes plikt å si ifra om at grov vold og innvandring er et stort problem.

Samtidig sier Killengreen at politiet har sviktet i forebyggingsarbeidet blant innvandrere.

(NTB)

KREVER YTRINGSFRIHET: Politimestre må få gå på barrikadene, mener politidirektør Ingelin Killengreen.