• Innbruddet på mitt kontor som omtales i tirsdagens Brennpunkt-program kan ha hatt sammenheng med Nokas-saken. Det finnes ingen fornuftig grunn til å tro at det hadde noe som helst med båtsertifikat-saken å gjøre, sier advokat John Christian Elden til NTB.

Elden sier han selvsagt ikke vet hvem som brøt seg inn og lette etter spesielle dokumenter.

– Det jeg mener er at det ikke var en hvilken som helst narkoman, men snarere folk med penger og ressurser. At det skal ha hatt noe med sertifikat-saken å gjøre anser jeg for utelukket. I den saken hadde alle parter alle dokumenter fra før, sier Elden.

Elden var forsvarer for svenske Claes Pallin som utstedte båtsertifikatene Røkke ble dømt for å ha kjøpt.

Misforstått

Brennpunktprogrammet omtaler Christer Tromsdal som nå har anmeldt Ellen Holager Andenæs for trusler og frihetsberøvelse, som et sentralt vitne i Røkke-saken.

– Det er en fullstendig misforståelse, sier Elden.

Han viser til at Tromsdal ikke vitnet i det hele tatt og opprinnelig skulle han bare bekrefte overleveringen av et sertifikat til politiet.

– Politiforklaringen Tromsdal sier var falsk forklaring til fordel for Røkke ønsket ikke Røkkes advokat å presentere i retten fordi hun anså Tromsdal som et lite pålitelig vitne. Heller ikke politiet festet lit til Tromsdals forklaring og den ble aldri dokumentert fra aktoratets side.

Elden sier programmets konklusjon om at Tromsdals politiforklaring kan ha betydning i ankesaken må bero på en kortslutning hos programskaperne. Den ble ikke lagt frem i retten, men fulgte samme mønster som Erik Øyes siste forklaring til politiet. Og den tok retten ikke hensyn til, sier Elden.

På journalistjakt

I likhet med andre som fulgte rettssaken fikk Elden det inntrykk at advokat Holager Andenæs hadde sin interesse for Christer Tromsdal knyttet opp mot det hun mente var et samarbeid mellom finansmannen og de tre journalistene i Dagens Næringsliv.

Det lyktes imidlertid ikke Holager Andenæs å få dette forholdet bekreftet og journalistene benektet at det eksisterte noen slik forbindelse da de vitnet i saken.

Elden kjenner ikke til om Holager Andenæs møtte Tromsdal under rettssaken, men bekrefter at hun opplyste til retten at det for hennes kontor hadde vært helt uproblematisk å oppspore finansmannen mens politiet fremholdt til retten at han ikke var å få tak i.

– Da sto han fortsatt på aktoratets vitneliste, men senere ble Tromsdal frafalt både av aktoratet og Røkkes forsvarer, sier Elden.