– Det går ikke an å si at noe er viktigere enn kunnskap i skolen, sier Huitfeldt til NTB.

Hun mener skolen gjør de svakeste elevene en bjørnetjeneste hvis den lar de svakeste elevene «få slippe» å tilegne seg viktig, teoretisk basiskunnskap.

Må kunne teori

– Det mest sosiale er å satse på kunnskap. Før kunne man kanskje si at man kunne lære å skru bil i stedet for å lære teori, men det går ikke lenger. Man må kunne teoretisk basiskunnskap. Den type yrker finnes ikke i dagens samfunn, sier Huitfeldt.

Torsdag la hun fram et forslag til skolepolitisk plattform, hvor nettopp satsingen på kunnskap er en grunnstein. I talen tok hun et oppgjør med gammelt tankegods i Arbeiderpartiet, som førte til en opprioritering av de sosiale aspektene ved skolen framfor teoretisk kunnskap på 70-tallet.

Enhetsskolen

– Satsing på kunnskap er det tverrpolitisk enighet om. Forskjellen mellom oss og høyresiden er at de vil ha privatskoler, mens vi vil satse på enhetsskolen. Dessuten vil vi bruke mer penger, sier hun.

Men enhetsskole i ny Ap-tapning dreier seg ikke om å kjøre alle elevene gjennom samme kverna.

– Vi må gi de flinkeste elevene bedre muligheter. Forsvinner de fra enhetsskolen, får vi et todelt system, slår hun fast.

Samtidig må de svakeste elevene få konsentrere seg om å få basiskunnskapen på plass før de slippes løs på mer avansert læring, mener hun.

– Vi kan ikke ha en skole hvor 20 prosent kommer på ungdomstrinnet uten grunnleggende lese— og skriveferdigheter, sier hun.

Ny førskole

Ap legger også opp til å starte læringen tidlig og foreslår blant annet å innføre et halvt års førskoletilbud før skolestart for alle barn som ikke har gått i barnehage tidligere.

I områder med mange barn med minoritetsbakgrunn vil Ap ha gratis korttidsbarnehage for fire- og femåringer.

På barnetrinnet skal timetallet i skolen utvides til 28 timer, mens en time gratis SFO skal innføres for alle de første fire årene.

– Da vi innførte skolestart for seksåringer var det mye snakk om lek og ikke læring. Nå er det snudd. Helt ned i barnehagen leker barna nå med læring. Her har det skjedd veldig mye de siste årene, slår Huitfeldt fast.

PÅ LANDSMØTE: Tanken om at det sosiale er viktigere enn kunnskap i skolen, må legges død en gang for alle, mener Aps Anniken Huitfeldt.
Håvard Bjelland