— Vi skal ha en åpen debatt om lederspørsmålet helt frem til landsmøtet. Ingenting er avklart selv om Thorbjørn Jagland ikke tar gjenvalg, sier sentralstyremedlem Grete Knudsen.

— Finnes det alternativer til Jens Stoltenberg?

— Jeg har ingen kommentar til det. Men det er forferdelig leit at Arbeiderpartiet mister Thorbjørn, sier Knudsen. Hun regnes blant Jaglands mest fortrolige.

Nok er nok

Det var i går ettermiddag Thorbjørn Jagland ga beskjed om at nok er nok og at han gir seg som partileder på landsmøtet i november.

— Jeg har fått et varsel om at det finnes grenser, særlig når personfokusering overskygger det som er partiets historiske oppdrag, nemlig å forbedre hverdagen til vanlige folk, skriver Jagland i begrunnelsen som i går ble lagt ut på Arbeiderpartiets nettside. Jagland er i dag tilbake på jobb etter å ha vært sykemeldt de siste ukene. Han reiste i morges med utenrikskomiteen til Canada og USA.

Jagland håper han bidrar til å skape ro i rekkene ved å si ifra seg gjenvalg. Det spørs.

Ber Stoltenberg trekke seg

— For meg er ikke striden bilagt selv om en person trekker seg. Jeg hadde helst sett at også Jens stilte plassen sin til disposisjon, sier Kjell Sørensen, leder i Bergen Jern og Metall.

Han er mektig irritert over bråket som herjer partiet og tror ikke det blir ro før en tar et oppgjør med dem som har bidratt til uro og strid.

— Alt bråket handler ikke om Thorbjørn og Jens, men om de som har vært rundt dem og som har gått ut anonymt for å sikre egne posisjoner. Dette er feige mennesker som ikke engang har våget å stå frem, tordner Sørensen som har etterlyst en tredje kandidat.

Fløy mot fløy

Partifolk Bergens Tidende i går kveld snakket med er samstemt i sitt ønske om fred og ro, men knapt noen tror på det. Til det er striden etter valgnederlaget blitt for bitter.

De fleste fylkesledere, andre sentrale tillitsvalgte og politiske kommentatorer regner med at Jens Stoltenberg nå overtar som leder av Arbeiderpartiet. Men ikke alle er like fornøyd med en slik løsning. Flere er urolige for at det innebærer en høyredreining av politikken.

Uroen blir ikke mindre når støttespillere til Bjarne Håkon Hanssen og Karita Bekkemellem Orheim utnevner dem til nye nestlederkandidater.

Begge regnes som sentrale aktører i Stoltenberg-fløyen.

Nå blir det opp til valgkomiteen å bygge broer i partiet. Den må sørge for å sette ledelsen sammen slik at flere fløyer blir representert, hvis ikke kommer bråket til å vare ved, er en gjengangerkommentar i både Jagland-fløyen og i den fløyen som ikke har støttet verken Stoltenberg eller Jagland.

Flere peker på stortingsrepresentant Trond Giske som en mulig ny nestleder og brobygger.