JØRN-ARNE TOMASGARD

— I løpet av noen år tror jeg vi kommer til å få en praksisperiode i ingeniørutdanningen. Vi må også sørge for at studentene får inn følelsen av faget fra dag én, at vi ikke overlesser dem med tung teori, sier Søgnen.

Mens antall søkere til høyere utdanning er i sterk vekst, taper ingeniørutdanningen terreng. Hvis utviklingen fortsetter, blir det hevdet at Norge vil mangle 7000 ingeniører i 2010. Alle de 16 ingeniørutdanningene i landet er rammet av nedgangen.

- Ikke krise

Høgskolen i Bergen er ikke av dem som er hardest rammet, og Søgnen synes ikke det er krise.

— Vi har hatt jevn søknad i mange år. I fjor hadde vi omkring 1100 primærsøkere til ingeniørutdanningen, i år er det omkring 1000. Det vil si en nedgang på rundt ti prosent, men da må vi huske på at de siste årene har vært toppår, sier han.

I går kom tallene for hvor mange som har sagt ja til studieplass. Søgnen forteller om en nedgang fra i fjor på omkring seks prosent for dem som har takket ja til studieplass.

Møter tøff matematikk

Kvalitetsreformen belønner utdanningsinstitusjonene etter hvor mange studenter de greier å få gjennom studiet.

— Det betyr at det er helt avgjørende for oss å få opp antall studenter og å få opp kvaliteten på studentene, sier Søgnen.

Trenden nå er stikk motsatt, færre og dårligere søkere. På ingeniørstudier som data og havbruk er det knapt konkurranse om å komme inn.

— Vi har et stort problem med gjennomstrømningen. Cirka 50 prosent av dem som begynner, forsvinner på grunn av stryk eller at de slutter. Studentene møter blant annet veldig tøff matematikk, sier Søgnen. Han tror en mer praktisk orientert undervisning kan få flere gjennom studiene.

For å snu trenden, har Høgskolen i Bergen (HiB) blant annet startet et gratis halvårig realfagskurs for studenter som har studiekompetanse, men som mangler realfagene.

Skolen jobber også med å tilpasse seg samfunnsutviklingen, og starter dette semesteret opp et nytt studie i energiteknologi.