• Dette overrasker meg ikke i det hele tatt, sier SVs nestleder Øystein Djupedal.

— Det vi med sikkerhet vet, er at i det øyeblikket vi får opp barnehagedekningen, velger svært mange av dem som i dag mottar kontantstøtten, å sende barna i barnehagen. Derfor er det bare én ting å gjøre, mener Djupedal. Å sørge for full dekning og lavere pris.

— Men det kan kun gjøres hvis vi får regjeringsskifte til høsten. Den sittende regjeringen prioriterer ikke barnehageutbyggingen.

At kontantstøtte handler om valgfrihet, blåser SVs nestleder av.

— Barnehageplass er jo alternativet til kontantstøtten. Det eksisterer ikke valgfrihet så lenge man ikke har barnehageplass.

Det er kontantstøttepartiet fremfor noen faktisk enig i.

— Nei vi har ikke valgfrihet, sier statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Hans Olav Syversen (KrF).

— Full valgfrihet betyr at vi må ha full dekning og kontantstøtte og det har vi ikke ennå. Han peker på at det bygges flere barnehager enn noen gang.

— Fjoråret var rekord i så måte, og det blir nok ny rekord i år også, men det hjelper jo lite for dem som fortsatt står i kø og ikke får plass. Statssekretæren oppfordrer kommunene til å bygge enda mer og enda fortere.

— Staten står for finansieringen, men det er ikke vi som regulerer tomter i Bergen kommune, det er ikke vi som stikker spaden i jorden. Det ansvaret har kommunene.