I går skrev BT at ingen av Irak-veteranene har fått noen tilbakemelding om at en undersøkelse er satt i gang.

— Jeg har fått opplyst at ingen tok kontakt etter det informasjonsmøtet som ble holdt på Sessvollmoen i mars i år. Da ble alle oppfordret til å ta kontakt for videre oppfølging, sier Strøm-Erichsen.

— Irak-veteraner sier at de har sendt to e-poster til Forsvarets sanitet i høst, og at de også fulgte opp med telefonisk kontakt?

— Dette er jeg ikke kjent med, men dette skal jeg selvfølgelig følge opp, sier statsråden.

- Har gjort undersøkelser

Hun understreker at det har vært gjennomført en såkalt registerundersøkelse.

— Den viste at det var noe hyppigere forekomst av helseplager blant dem som var i Irak. Jeg vet ikke om veteranene har fått informasjon om undersøkelsen, sier Strøm-Erichsen.

Det ble tidligere også gjort en stor undersøkelse av personell som hadde tjenestegjort i utlandet. Den undersøkelsen ble sendt ut i 2001-2002 og inkluderte 17.000 personer, også dem som deltok i Irak. 51 prosent svarte.

— Det betyr jo at 49 prosent ikke svarte?

— Det er et dilemma dette. Vi er avhengige av at de veteranene som opplever problemer, eller deres familie, tar kontakt gjennom en av de mange kanalene som er opprettet, sier Strøm-Erichsen.

— Men har ikke forsvaret et selvstendig ansvar for å kartlegge dette?

— Spørsmålet er jo om hvor mye vi kan trykke på for å få dem til å svare, men kanskje må vi gå ut med nok en oppfordring, sier Strøm-Erichsen.

— Disse veteranene har ingen tiltro til Forsvaret. Bør ikke noen helt andre gjøre disse helseundersøkelsene?

— Ingen i Forsvaret vil motsette seg at andre instanser starter undersøkelser, sier Strøm-Erichsen.

— Vil Forsvaret ta initiativ til det?

— Forsvarets sanitet har veldig solid kompetanse på krigsrelaterte skader, og spørsmålet er om det er sivile instanser som har tilsvarende kompetanse til å gjøre dette arbeidet, sier statsråden.

- Ny lov er på vei

Strøm-Erichsen avviser likevel påstanden fra Irak-veteranene om at Forsvaret ikke har gjort noe.

— Jeg vil påstå at ingen statsråder har gjort så mye for denne gruppen som meg. Vi har satt i verk en rekke tiltak de siste årene, sier statsråden

— Hvorfor opplever veteranene det motsatte?

— Det tar jeg på største alvor. Jeg synes det er veldig beklagelig at de opplever det slik. Det tyder på at arbeidet vi har gjort ikke er godt nok, sier statsråden.

BT skrev i går at en amerikansk undersøkelse slo fast at golfkrigsyndromet var en reel diagnose med reelle symptomer og alvorlige konsekvenser. Sykdommen skyldes giftige stoffer soldatene ble utsatt for under Golfkrigen i 1991. Spesielt blir en tablett, kalt pyridostigmin bromid, nevnt. Denne tabletten måtte også norske soldater ta.

— Jeg kjenner ikke detaljene i denne undersøkelsen, og dette er nesten noe vi må komme tilbake til, sier Strøm-Erichsen.

— Vet du hvor mange norske soldater som tok denne tabletten?

— Nei, men jeg antar at dette er informasjon som vil være tilgjengelig.

Veteranene kritiserte Strøm-Erichsen for sendrektighet i forhold til den nye loven som skal gjøre det lettere for veteraner å søke erstatning.

— Vi må huske at lovarbeid tar tid. Og denne loven vil ha tilbakevirkende kraft. Vi ønsker ikke at veteraner skal gå til retten for å få yrkesskadeerstatning. Det har enkelte måttet gjøre, og det er uverdig, sier Strøm-Erichsen.

Hun kan ikke si når lovforslaget blir lagt frem, men sier at det vil skje i løpet av kort tid.

— Hva vil du si til Irak-veteranene som føler seg forrådt av Forsvaret?

— Det er trist å høre, og det er ingen tvil om at det er gjort for lite for dem. I dag er oppfølgingen av våre soldater en helt annen enn den var for 17 år siden.

Diskuter behandlingen av norske FN-veteraner her.

Tor Høvik
Håvard Bjelland