• Det sikreste sted å oppholde seg for kvinner er i det offentlige rom, sier Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretariatet.

Dette sier hun til tross for at tallet på anmeldte voldtekter er nær doblet i løpet av det siste tiåret. I 1993 ble det anmeldt 395 voldtekter her i landet, i 2003 var tallet på anmeldelser tett oppunder 700.

Men økningen skyldes ikke at flere blir overfalt på åpen gate, understreker Smaadahl. Undersøkelser tyder på at bare ca. fem prosent av voldtektene er lik det som skjedde på Damsgård natt til i går.

Fjerner myter

— Myten om voldtektsfaren ute på gaten er sosial kontroll av kvinner. Samtidig er det denne typen voldtekt som er lettest å anmelde, sier Tove Smaadahl.

— Hvorfor blir det da anmeldt flere voldtekter?

— Vi er i ferd med å fjerne noen av de gamle mytene - som den om at kvinner har seg selv å takke. I år har jeg ikke deltatt i noen debatter om dette temaet. Det tar jeg som et fremskritt, sier lederen av Krisesentersekretariatet.

Anslag tilsier at det skjer 8000-9000 voldtekter årlig. Færre enn en av ti blir i så fall anmeldt.

Kritikk fra FN

Mens tallet på anmeldelser kryper oppover, går det motsatt vei med antallet straffereaksjoner.

I 1993 endte 19,2 prosent av de anmeldte voldtektene med straffereaksjon, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ti år senere førte bare 7,6 prosent av anmeldelsene til en eller annen form for straffereaksjon.

I januar 2003 fikk Norge kritikk fra FNs kvinnekommisjon fordi så få anmeldte voldtektssaker førte til domfellelse. Situasjonen er ikke stort bedre i andre land.

- Mange utfordringer

I hele Norden ender mellom fem og ti prosent av voldtektsanmeldelsene med domfellelse. Tendensen er den samme i resten av Europa, viser britisk undersøkelse.

En forklaring er at den type voldtekter som vokser i statistikken, er slike der overgriperen er en venn eller kjæreste.

Likevel mener Tove Smaadahl at mye kan gjøres for å bedre rettssikkerheten:

— Vi mener at samtlige politidistrikt bør ha spisskompetanse på sedelighetsforbrytere. Likedan etterlyser vi mottak som har kunnskap om å sikre spor og dokumentere skade. Norge har mange utfordringer i forhold til voldtekt, avslutter Tove Smaadahl.