En rekke banker og forsikringsselskaper fikk opplysningene under arbeidet med å sette sammen redningspakken på 350 milliarder kroner, opplyser Norges Bank.

Sentralbanken gir sjelden ut konkret informasjon om sine kontakter på denne måten. Listen over møter ble offentliggjort søndag, etter at det lørdag dannet seg et inntrykk av at DnB NOR fikk spesialbehandling ved kontakten mellom banksjef Rune Bjerke og Statsministerens kontor.

— Det er ikke vanlig at vi gir ut slike opplysninger, men så er det da også litt uvanlige tider. Dessuten hadde både Statsministerens kontor og Finansdepartementet lagt ut detaljerte opplysninger om sine kontakter. Da var det naturlig at vi også gjorde det, sier kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth i Norges Bank til NTB.

I pressmeldingen heter det at hensikten med møtene var å få oversikt over de konkrete årsakene til problemene og mulige løsninger.

Info begge veier

— Bankene og forsikringsselskapene har gitt Norges Bank fortrolig informasjon om sin finansielle stil-ling og sine disposisjoner i markedet. Norges Bank har også gitt informasjon på konfidensiell basis, heter det i pressemeldingen fra sentralbanken.

Møtene strakte seg fra 30. september frem til 10. oktober, to dager før redningspakken ble presentert.

— Dialogen med aktørene var avgjørende for at Norges Bank kunne vurdere om eventuelle tiltak ville virke etter hensikten. Fortrolig informasjon ble ikke gitt til uvedkommende, sier banken i pressemeldingen.

Av oversikten fremgår det at DnB NOR hadde tre møter med Norges Bank, bare ett av dem har vært omtalt til nå. Det var møtet 3. oktober mellom sentralbanksjef Svein Gjedrem og DnB NOR-sjef Rune Bjerke.

Rekkefølge

De to andre møtene fant sted 30. september og 9. oktober, en torsdag. DnB NOR solgte unna statsobligasjoner for 2,3 milliarder kroner denne torsdagen og dagen etter. Søndag kom så redningspakken fra regjeringen, der statsobligasjoner ble tilbudt til en gunstig pris.

Kommunikasjonsdirektør Meisingseth vil ikke spekulere på om DnB NOR solgte statsobligasjoner som en direkte følge av det Bjerke fikk vite på møtet 9. oktober.

— Det ble uttrykkelig gjort klart at dette var fortrolig informasjon, og vi forventer da at den blir brukt på en korrekt måte, sier Meisingseth. Sagt med andre ord betyr det at ingen av deltagerne på disse møtene skulle løpe til børsen for å kjøpe eller selge verdipapirer.

De øvrige som har hatt møter med Norges Bank, er Nordea, Vital, Storebrand, KLP, Swedbank og Fokus Bank/Danske Bank.

Venter på tilsynet

Høyres leder Erna Solberg vil foreløpig ikke ha bastante meninger om hva som er skjedd i kontakten mellom myndighetene og bankene, men avventer Kredittilsynets rapport. Hun håper tilsynet vil jobbe raskt med saken.

— Det er uheldig hvis mistanker om innsidehandel går igjen i nyhetsbildet lenge, sier Solberg til NTB.

Statssekretær Karl Eirik Schjøtt-Pedersen redegjorde lørdag for sine samtaler med Bjerke. Han forsikrer at han aldri ga DnB NOR konkrete opplysninger om innholdet i redningspakken, slik det fremgår at Norges Bank gjorde.

Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen vil at regjeringen skal komme til Stortinget for å redegjøre om all kontakt som var mellom ulike myndighetsorganer og aktørene i finansnæringen frem mot presentasjonen av redningspakken.

Frp-formann Siv Jensen vil gjerne se Kredittilsynets konklusjoner før Stortinget til uken hastebehandler pakken. Solberg mener imidlertid at pakken må på plass raskest mulig og at tidsplanen i Stortinget må holdes.

Scanpix